CHKO Záhorie chráni a obnovuje riečny biotop v oblasti Alpsko-karpatského koridoru

Ochranu a obnovu riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru má za úlohu…

Trnavské Rádio Radosť počúvať