Všimli ste si nejaký nedostatok vo verejnom priestore? Môže ísť o poškodenú detskú preliezačku, smetný kôš či lavičku, prípadne výtlk na ceste alebo preplnený kontajner. Všetky svoje postrehy môžete adresovať mestu cez portál Odkaz pre starostu.

Matúš Gelinger, Milan Ondrovič a Jana Bačová prevzali ocenenie za mesto Malacky. Foto: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Nemožné na počkanie, zázraky do troch dní – také jednoduché to rozhodne nie je, ale zodpovední pracovníci mesta robia maximum pre to, aby sa nedostatky odstránili čo najskôr. Aj vďaka tomu sme v hodnotení práce s Odkazom pre starostu veľmi úspešní a každoročne sme na čele hodnotených samospráv. Tradícia pokračuje, pretože v nedávnom rebríčku za minulý rok sme opäť vyhrali obe kategórie medzi samosprávami do 20-tisíc obyvateľov, a to hodnotenie komunikácie s obyvateľmi a hodnotenie riešenia podnetov.

Malacky sa do Odkazu pre starostu zapojili začiatkom roka 2016. Keďže išlo o akýsi „rozbehový rok“, prvýkrát sme boli hodnotení za rok 2017, a hneď v oboch kategóriách to bolo víťazstvo. Odvtedy sme boli vždy nielenže medzi najlepšími, ale priamo najlepší. Veď posúďte sami: rok 2017 – najlepší v komunikácii s obyvateľmi aj v riešení podnetov, rok 2018 – najlepší v komunikácii, tretí v riešení podnetov. V rokoch 2019 a 2020 jednoznačne prví v oboch rebríčkoch. „Odkaz pre starostu vnímame ako veľmi silný nástroj na komunikáciu medzi obyvateľmi a zamestnancami mesta, a tak aj k nemu pristupujeme – s veľkou prioritou. Vďaka podnetom verejnosti boli identifikované a odstránené už stovky problémov, ktoré sa v meste priebežne objavujú,“ hovorí viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič, ktorý ocenenia za rok 2020 osobne preberal.  Symbolickú cenu za prácu s Odkazom pre starostu – Zlaté vedro – udeľuje mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť. „Tento rok sme obhájili prvé miesta v hodnotení 170 samospráv, či už v komunikácii s obyvateľmi, tak i v úspešnosti odstraňovania podnetov. Veľmi si tento úspech vážim. Ďakujem našim obyvateľom za pomoc  pri údržbe Malaciek a všetkým zamestnancom mesta, ktorí sa podieľajú na jeho spravovaní,“ dodal viceprimátor.

Plocha draka Knihy.Zahori

Ako to funguje?
Odkaz pre starostu existuje vo forme webstránky a mobilnej aplikácie. Podnet, ktorý upozorňuje  na nedostatky vo verejnom priestore, môže poslať každý obyvateľ mesta. Treba k nemu pripojiť názov, stručný opis, adresu a fotografiu. Neprípustné sú vulgarizmy a osobné útoky voči konkrétnym ľuďom. Ako administrátor mesta sa snažím udržiavať podnety živé, prinášať aktualizácie o riešení a zabezpečiť ich skoré vyriešenie. Veľmi nápomocní sú nielen kolegovia z mestského úradu, ale aj pracovníci komunálnej spoločnosti Tekos,“ vysvetľuje podstatu svojej práce zamestnanec mesta Matúš Gelinger. Priznáva však, že riešenie podnetov sprevádzajú aj komplikácie: „Niektoré si vyžadujú rozsiahle stavebné práce a vysoké investície. Zapracovaním týchto finančne a projekčne náročných podnetov do plánu realizácie sa zaoberá Útvar strategického rozvoja a Útvar výstavy a životného prostredia. Takisto sa stáva, že sa podnety netýkajú iba samosprávy, ale iných subjektov. Vtedy riešenie trvá dlhšie.“

 

Vyriešené stovky podnetov
Keď sa Malacky 1. februára 2016 pripojili, boli jubilejnou 100. samosprávou v Odkaze pre starostu, dnes ich je zapojených už 170. Za takmer 5 rokov sme vyriešili 1451 podnetov a iba 30 je označených ako neriešené (čo ale neznamená, že sa na nich nepracuje). Najviac pripomienok od verejnosti v Malackách sa každoročne týka ciest a chodníkov, zelene a životného prostredia, dopravného značenia, mestského mobiliáru a verejného poriadku.

Ľubica Pilzová

Hodnotenie Malaciek
2017: komunikácia 1., riešenie podnetov 1.
2018: komunikácia 1., riešenie podnetov 3.
2019: komunikácia 1., riešenie podnetov 1.
2020: komunikácia 1., riešenie podnetov 1.

Rok 2020 – samosprávy do 20 tisíc obyvateľov – komunikácia:

  1. Malacky
  2. Dolný Kubín
  3. Košice – Krásna

Rok 2020 – samosprávy do 20 tisíc obyvateľov – riešenie podnetov:

  1. Malacky
  2. Púchov
  3. Handlová

 


.
Toto je čítané

Vinárstvo Vinpera z Radošoviec bolo ocenené za reprezentáciu Slovenska v zahraničí

V pondelok (13.5.) sa v hoteli Bôrik konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti…

20 rokov