Trnavský samosprávny kraj nadviazal spoluprácu s inovačnou firmou Bizzcom sídliacou v obci Bučany v okrese Trnava. Cieľom oboch strán je koordinovaná podpora rozvoja inovačného potenciálu regiónu v oblasti mikroelektroniky a farmaceutického priemyslu, čo spečatili podpisom dvoch dohôd o spolupráci vo štvrtok 7. októbra 2021.

Bližšie sme sa spoznali na júnovom podujatí ‚Z regiónov do sveta’, na ktorom sme spolu s ministerstvom zahraničných vecí prezentovali možnosti podpory exportu slovenských firiem pôsobiacich v Trnavskom kraji. Veľmi ma teší, že so spoločnosťou Bizzcom začíname spolupracovať na rozvoji inovačného potenciálu v našom regióne. Nadviazali sme aj dlhodobé partnerstvo za účelom spolupráce pri realizácii projektov v oblasti mikroelektroniky, ktoré sú zaradené medzi dôležité projekty spoločného európskeho záujmu známe pod skratkou IPCEI. Vnímam to aj ako príležitosť pre stredoškolákov aj študentov trnavských univerzít, ktorí získajú ďalší priestor pre svoj rozvoj,“vyjadril sa trnavský župan Jozef Viskupič.

Záhorácke rádio 2024 01

Župa bude spolu s firmou Bizzcom hľadať vhodnú lokalitu pre nové centrum výskumu a vývoja, na čo budú nadväzovať ďalšie aktivity v oblasti inovácií. Župa ponúkne Bizzcomu konzultácie v oblasti spolufinancovania projektov z verejných zdrojov. Obe strany sa dohodli aj na ďalších aktivitách, ktoré sú strategicky dôležité a vzájomne prospešné, ako napríklad modernizácia stredoškolského vzdelávacieho systému na území Trnavského kraja či zelená a digitálna transformácia.

„Naším jednoznačným záujmom je tvoriť dlhodobé partnerstvá s verejnými inštitúciami či univerzitami a byť zapojení do inovačného ekosystému. Novými projektami chceme priniesť vietor do sveta priemyslu. Považujeme za dôležité rozvíjať trnavský región, v ktorom pôsobíme,“ skonštatoval majiteľ  spoločnosti Bizzcom Branislav Rabara s tým, že spoločnosť kladie dôraz aj na osobnostný a mimopracovný rozvoj komunity svojich viac ako 70 zamestnancov, ako aj na spoločenskú zodpovednosť.

Bizzcom bol založený v roku 2007 a zaoberá sa robotikou, automatizáciou procesov a výrobou automatizovaných strojov. Partnerom spoločnosti aj župy oblasti výskumu a vývoja je Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Trnave.


.

BM: Ustekana sobota