V posledných rokoch sa veľmi zmenil životný štýl mnohých detí. Z ihrísk sa presunuli do detských izieb k počítačom a mobilným telefónom, znížila sa ich pohybová aktivita na minimum, dokonca aj cesta do školy je viac jazdou ako chôdzou.

 To sa odzrkadľuje na zdraví detí, najmä v náraste obezity. Nielen s ochoreniami dýchacích ciest a následkami obezity na zdraví navštevujú deti Všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica. Ambulancia funguje v pavilóne pediatrie a pôrodnice od júna tohto roka v režime 5 dní v týždni a pacienti sú vybavovaní po predchádzajúcom objednaní.

Ambulancia prvého kontaktu pre deti dorast v nemocnici sleduje deti od narodenia po dovŕšenie 19. roku života. Zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu detských ochorení, v rámci prevencie  realizuje aj očkovanie detí. V prvom roku života sa vykonáva spolu deväť preventívnych prehliadok,  ďalšie sa vykonávajú od 15. do 18.mesiaca života dieťaťa, v 3 rokoch, v 5, ďalej v  6-7, 9 rokoch a neskôr v 11, 13, 15 a 17 rokoch života. Zisťuje sa hmotnosť a výška dieťaťa, tlak krvi, vyšetruje sa zrak, farbocit, moč, v 11. a 17. roku je preventívna prehliadka spojená aj s odberom krvi.

V novej detskej ambulancii ordinuje pediatrička so 41-ročnou praxou vo vyšetrovaní detí MUDr. Emília Raková. Dlhoročnú prax nadobudla v nemocnici pri starostlivosti o deti v Dojčenskom ústave a Detskom domove. Za toto obdobie jej prešlo rukami a očami viac ako tisíc detí, mnohé z nich i so špecifickými potrebami, pretože v inštitucionálnej starostlivosti sú umiestnené deti s viacnásobným postihnutím, u ktorých starostlivosť vyžaduje vysoko individuálny prístup. Druhou lekárkou ambulancie je MUDr. Petra Antálková, toho času v príprave na atestáciu.

Výhodou novej ambulancie na prízemí pavilónu pediatrie je v prípade zhoršenia zdravotného stavu bezprostredná blízkosť špecialistov a širších možností diagnostiky v nemocnici, keďže všeobecná ambulancia sídli v susedstve pediatrického lôžkového oddelenia.

Nevyhnutné opatrenia v rámci pandémie Covid-19 sa negatívne premietli aj na zdravie detí. Dlhodobý pobyt doma spôsobuje u detí priberanie na hmotnosti. Deti konzumujú viac jednoduchých cukrov a výsledkom je nárast hmotnosti v krátkom čase. Chýba telesná výchova v škole, nie je možnosť navštevovať športové krúžky. Priberanie vedie k zlému držaniu tela, skoliózam  a iným ortopedickým problémom. Deti s nadváhou majú sklony k depresiám, stresu a nízkemu sebavedomiu, čo samozrejme ovplyvňuje ich neskorší život.

Väčšina detí do určitého veku opakuje vzorce správania svojich rodičov. „Ak rodičia nie sú aktívni a majú sklon k nadváhe, dá sa predpokladať, že také budú aj ich deti. Apelujem na zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu rodičov, ktorí sú príkladom pre svoje deti,“ zdôrazňuje MUDr. Raková. Zdravý životný štýl okrem stravovania a pohybovej aktivity zahŕňa aj spánok, regeneráciu, vylúčenie  požívania návykových látok, pozitívne myslenie a work-life balance, teda rozumnú rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom. „Určite sa to odzrkadľuje na zdraví detí, najmä v náraste obezity. Tu vidím veľkú rezervu v rodinách pri výchove k zdravému životnému štýlu,“ doplnila lekárka a poukázala na riziká vlažného prístupu rodičov k liečbe: „Prístup rodiča je vždy individuálny, ovplyvnený rôznymi faktormi v závislosti od stavu dieťaťa a závažnosti ochorenia. Pre väčšinu rodičov platí, že čím je stav a diagnóza vážnejšia, tým viac dbajú na odporúčania lekárov. Neobmedzený prístup k informáciám zvádza k samoliečbe, ale ,,doktor Google“ nemusí byť vždy najlepší radca.“


.

INAT Rezanie laserom