„Kontaktné centrá boli v minulosti zazmluvnené za ceny, ktoré boli pre BVS extrémne nevýhodné a navyše ani neboli dostatočne atraktívne. Preto sme zmenili nielen dizajn interiéru, ale aj samotné priestory. Naším cieľom je poskytovať v celom regióne, kde BVS pôsobí, kvalitné a dostupné služby, pri čo najnižších nákladoch,“ povedal generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Peter Olajoš.

Kontaktné centrum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti v Malackách sa nachádza na adrese Továrenská 6171/B1 a otvorené bude každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hodiny na ploche viac ako 120 metrov štvorcových. Predĺžené otváracie hodiny, do 17.00 hod., budú každú stredu. Oddelenie vyjadrovacích činností bude pre zákazníkov BVS v kontaktom centre Malacky k dispozícii vždy v pondelok, stredu a piatok.

Tulaj december 2023

Senické kontaktné centrum Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa nachádza na adrese Hurbanova 2827/2A. Na ploche viac ako 210 metrov štvorcových bude pre zákazníkov BVS k dispozícii sedem zamestnancov každý pracovný deň od 8.00 do 15.00 hod. Oddelenie vyjadrovacích činností bude k dispozícii každý pracovný deň a predĺžené otváracie hodiny do 17.00 hod. budú každú stredu.

 


.

Lapková patrola