V kultúrnom dome v Kuklove sa konala akcia, na ktorej si účastníci pripomenuli 25. výročie založenia tamojšieho Detského folklórneho súboru (DFS) Nádej.

Akciu organizovali Občianske združenie Nádej Kuklov – Smolinské a Záhorské osvetové stredisko Senica.

V programe vystúpili DFS Kúcanek z Kútov, DFS Štvrtčan z Plaveckého Štvrtka, DNS Poměnka z Tvrdonic (ČR) a samozrejme domáci DFS Nádej Kuklov – Smolinské.

Podujatie otvoril krojovaný sprievod dedinou za doprovodu ľudovej hudby zúčastnených súborov, ktorý sa presunul od poľovníckej chaty do Kultúrneho domu, kde akcia prebiehala.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

„Detský folklórny súbor Nádej vznikol v roku 1996 pod záštitou Obecného úradu Kuklov, ktorý vtedy viedol dlhoročný starosta Štefan Šimkovič. Ako však deti vyrastali, postupne odchádzali a bolo ich čoraz menej a menej. Pribrali sme niekoľko detí zo susednej obce Čáry a aj preto sa súbor premenoval na DFS Nádej Kuklov – Čáry. O niekoľko rokov sa situácia opakovala a aj tieto deti nám poodchádzali. Asi pred štyrmi rokmi sme nadviazali spoluprácu s neďalekou obcou Smolinské a myslím, že obidve strany sú so súčasnou situáciou spokojné,“ v krátkosti pripomenul históriu súboru jej harmonikár Stanislav Stanek z Čárov.

Stanislav Stanek a Emília Kadlicová

Dušou súboru je Emília Kadlicová, ktorá dlhé roky pracovala v materskej škôlke, kde si zvykla na prácu s deťmi až tak, že jej po odchode do starobného dôchodku ostalo za nimi veľmi smutno.

Po dlhšej úvahe sa rozhodla založiť vo svojej rodnej obci detský folklórny súbor, v ktorom bolo v jeho začiatku 26 detí. Aby však mohli vôbec vystupovať, potrebovali na túto činnosť starodávne kroje. Lenže kde ich vziať ?

„Taký kroj nie je vôbec lacná záležitosť, preto som sa rozhodla, že ich deťom vlastnoručne ušijem a tak sa aj stalo. Dnes už kroj má každý účinkujúci,“ spomína na ťažké začiatky Emília Kadlicová.

 

Najskôr súbor vystupoval iba vo svojej obci, no postupne sa odhodlali za hranice nielen svojej obce, ale aj za hranice kraja, či Slovenska.

„Vyhrali sme okresnú súťaž v Senici s témou Spevy a pásma a postúpili sme do krajského kola v Trnave. Postupne sme sa osmelili aj ďalej. Vystupovali sme napr. v Smrdákoch na otváraní letnej sezóny či v Stupave na Dni zelá, v susednej Českej republike a viackrát sme už boli vo Viedni, kde nám celý program v nemeckom jazyku konferovala moja dcéra Emília. Viackrát sme sa dostali aj do hlavného mesta a boli sme dokonca aj v Slovenskej televízii so scénkou Svätý Mikuláš vďaka nášmu harmonikárovi Stanovi Stanekovi a jeho dcérke Andrejke, ktorá v STV pracuje. Vystupovali sme aj v Starej tržnici, v mesiaci úcty k starším v bratislavskej Petržalke a pri Matici slovenskej v Dúbravke. Témou našich vystúpení sú starodávne pracovné zvyky na dedine, či už varenie lekváru, hrabanie sena, dožinky a pod., ale aj zábava po ťažkej práci. Námety na tieto vystúpenia som čerpala z rozprávania mojej starenky, ešte keď žili,“ povedala Emília Kadlicová.

Záhorácke rádio 2024 01

„Že sme vôbec túto krásnu akciu mohli zorganizovať, patrí veľká vďaka Obecnému úradu v Kuklove a predovšetkým Zuzane Šimekovej. Rovnako však veľká vďaka patrí aj Obecnému úradu Smolinské a jej starostovi Vladimírovi Smolinskému, ako aj obetavým mamičkám našich tanečníkov zo súboru. Bez ich pomoci by sme to nezvládli. Poďakovanie patrí aj Záhorskému osvetovému stredisku v Senici, ako aj ďalším sponzorom,“ uzavrela E. Kadlicová.

Detskému folklórnemu súboru Nádej Kuklov – Smolinské do ďalších rokov prajeme mnoho elánu do ďalšej činnosti a veľa úspechov a vďačných divákov na ich vystúpeniach.


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

BM Záhada Vedy