Bratislavský samosprávny kraj (BSK) splnil svoj sľub a na spoločné rokovanie pozval zástupcov súčasného ako aj nového dopravcu prímestských autobusových liniek. Hlavnou témou stretnutia boli najmä podmienky pre vodičov autobusov – mzdy, sociálne zázemie, parkovanie autobusov či pracovné povinnosti.

„Povolanie vodiča autobusu je veľmi zodpovedná a dôležitá práca. Obzvlášť pri veľkej premávke vôbec nie je jednoduché dopraviť cestujúcich bezpečne do cieľa. A za to patrí všetkým súčasným vodičom veľké poďakovanie. Aj preto nám záleží na tom, aby mali šoféri autobusov čo najlepšie podmienky na prácu. V spolupráci s novým dopravcom vyvíjame všetko potrebné úsilie na to, aby prechod z pôvodného poskytovateľa prebehol hladko. Radi by sme v autobusoch mali aj naďalej súčasných vodičov z prímestských autobusov. Preto sme všetky zainteresované strany prizvali na spoločné rokovanie k odovzdaniu služby. Cieľom je po 15. novembri zachovať úroveň dopravy tak, ako na to naši cestujúci boli zvyknutí doteraz, s tým, že kvalita bude už len stúpať,“ vyhlásil Juraj Droba na dnešnom stretnutí a zároveň poďakoval končiacemu dopravcovi Slovak Lines za doterajšie služby.

Najdôležitejšiu časť diskusie tvorili otázky týkajúce sa pracovných podmienok vodičov autobusov. Zástupcovia odborovej organizácie ZV OZ KOVO pri Slovak Lines Bratislava predložili novému dopravcovi Arriva Mobility Solutions sériu otázok týkajúcich sa základnej mzdy, pohyblivej zložky, či preplácania cestovných nákladov. Pýtali sa aj na výplatný termín, sociálne zázemie, služobné cesty i prejazdové kilometre. Zástupcov zamestnancov zaujímal aj pracovný čas, nadčasy, pohotovosť, organizácia pracovného času, ako aj čistenie autobusov. Generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA na Slovensku László Ivan odpovedal na otázky vodičov pričom im zároveň, deklaroval, že zástupcovia odborárov dostanú odpovede na všetky otázky aj písomne najneskôr v pondelok 18.10.

Celková hodinová mzda vodiča v spoločnosti ARRIVA bude vo výške 7,37 EUR v hrubom, vrátane pohyblivej zložky mzdy. Základná mzda bude 6,10 EUR a pohyblivá zložka 1,27 EUR. „Pohyblivá zložka mzdy bude vyplácaná za kvalitu odvedenej práce a za dodržanie spotreby nafty. V krátkom mesiaci môže hrubá mzda vodiča predstavovať 1500 EUR, v dlhom mesiaci môže hrubá mzda predstavovať viac než 1700 EUR pri zarátaní nadčasovej práce prípadne sviatkov.“ uviedli zástupcova spoločnosti Arriva.

Záhorácke rádio 2024 01

Faktom je, že v minulosti nastali určité obmedzenia súvisiace so zvyšovaním miezd v iných krajoch, kde spoločnosť Arriva rovnako pôsobí v oblasti zabezpečovania dopravných služieb. Tento stav bol však vyvolaný nie úplne dobre nastaveným konceptom zmluvy, ktorý dopravcovi neumožňoval reflektovať požiadavky na zvyšovanie miezd vodičov. Podmienky zmluvy s BSK však poskytujú dostatočný priestor na valorizáciu, a vo veľkej miere tak eliminuje budúce možné problémy súvisiace s potrebou zvyšovania miezd. Podľa zmluvy uzatvorenej s BSK prináleží vodičom valorizácia mzdy až do výšky 5 percent ročne, ktorú bude preplácať samosprávny kraj. Nad rámec týchto 5 percent budú preplácané ešte aj všetky zvýšenia mzdy vyvolané legislatívnymi zmenami (zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, prácu cez sviatok, či zavedenie nových zákonných príplatkov). ARRIVA jasne deklaruje, že bude vyplácať všetky mzdové náležitosti vrátane nadčasov ako aj príplatky. Výplatný termín bude do desiateho dňa v mesiaci,“ upresnil generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan. Ako ďalej uviedol, spoločnosť eviduje od začiatku náboru z trhu už bezmála 200 prihlásených záujemcov na pozíciu vodiča, pričom pri tejto príležitosti vyzval zástupcov odborovej organizácie aby tlmočili vodičom súčasného dopravcu, že majú eminentný záujem práve o zamestnanie vodičov, ktorí pôsobia v spoločnosti Slovak Lines, a. s.  „Ak sa vodiči prihlásia do 30. októbra, vieme zohľadniť ich preferencie na zadelenie spojov resp. liniek. Naším záujmom je zachovať komfort tak pre cestujúcich ako aj samotných vodičov. Ponúkame vodičom kontinuitu na ďalších 10 rokov,“ zdôraznil László Ivan.

„ARRIVA má pripravený areál v blízkosti autobusovej stanice pre parkovanie autobusov spolu so zázemím pre vodičov. V tomto areáli sa budú nachádzať všetci zamestnanci na jednom mieste. Bude tu možné čerpať pohonné hmoty a vykonávať rýchle opravy. Zázemie bude dôstojným miestom pre oddych a občerstvenie vodičov, ako aj vybavenie všetkých potrebných pracovných náležitostí, tak ako je to v našich ďalších 20 prevádzkach po celom Slovensku,“ uviedli zástupcovia spoločnosti ARRIVA a upresnili, že pôjde o areál spoločnosti Doprastav, ktorý sa nachádza v dostupnosti do 5 minút od novej autobusovej stanice NIVY.

Tulaj december 2023

Generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA na Slovensku László Ivan zároveň vodičov uistil, že režim nocovní bude zachovaný tak ako boli na to zvyknutí doteraz, vrátane zabezpečeného komfortu ubytovania, ktoré bude samozrejme bezplatné. „Poistné udalosti nebudú vodiči musieť riešiť sami, nakoľko spoločnosť má k dispozícii špeciálny pomocný tím práve na riešenie poistných udalostí“  ubezpečili zástupcovia spoločnosti Arriva prítomných zástupcov vodičov.

Diskutovanú tému nízkopodlažných autobusov ozrejmili zástupcovia župy, ktorí uviedli, že povinnosť prevádzkovať dopravu prostredníctvom nízkopodlažných autobusov je podmienkou kraja, ktorá je zakotvená priamo v zmluve, a teda nízkopodlažnými autobusmi by musel disponovať každý dopravca, ktorý by zmluvu plnil.  

Adrián Rác zo spoločnosti HB Reavis Group a člen Dozornej rady Slovak Lines deklaroval, že ak budú mať vodiči záujem prestúpiť k novému dopravcovi, sú pripravení vyjsť im v ústrety a uvoľniť ich k 14. novembru.

„Som veľmi rád, že na toto spoločné stretnutie prišli všetky zainteresované strany. Našim cieľom je, aby obyvatelia kraja mohli od 15. novembra cestovať v autobusoch prímestských liniek a tiež, aby o stovky súčasných vodičov neprišli o prácu,“ uzavrel Juraj Droba.

Tulaj december 2023

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) úspešne ukončil súťaž na nového autobusového dopravcu, ktorý bude cestujúcim poskytovať služby od 15. novembra 2021. Pre cestujúcich sa zvýši kvalita aj atraktivita verejnej hromadnej dopravy v regióne a to najmä vďaka novým a moderným autobusom. Spoje budú na seba lepšie nadväzovať a zmenou postupne prejde aj vizuál autobusových zastávok či cestovné poriadky. Samosprávny kraj zlepšuje ekonomiku prevádzky a tiež výrazne posilňuje svoje právomoci pri kontrole výkonov.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024