Už tretí rok po sebe zasadia prváci vo Veľkých Levároch lipovú alej.

ilustračné foto

“Štyridsať líp vytvorí stromoradie popri poľnej ceste v smere od Babieho jazera k lesu za areálom bývalých štátnych majetkov. Po výsadbe vznikne ucelený okruh z poľných ciest lemovaných vysadenými stromami, ktorý je už dnes využívaný na rekreačné a športové aktivity,” informuje samospráva.

Stromy budú deti spolu s rodičmi, učiteľmi i zástupcami samosprávy sadiť v utorok 2. novembra popoludní. “Každý prváčik bude mať živú pamiatku na svoje začiatky v základnej škole a jedného dňa bude môcť svojim deťom či vnúčatám, ako spomienku na svoje detstvo, ukázať svoj veľký strom, ktorý kedysi v minulosti vysadil,” konštatuje samospráva o tradícii, ktorá sa začala v roku 2019.

Záhorácke rádio 2024 01

Výsadbu realizuje obec na svojich pozemkoch určených pre líniové prvky ekologickej stability, ktoré majú zmierňovať vplyv veternej erózie a vytvárať vhodné podmienky pre hmyz, vtáky či iné živočíchy. Zároveň sa voľbou drevín snaží podporovať miestnych včelárov a zvyšovať počet medonosných stromov v chotári.

Projekt výsadby lipovej aleje finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj z programu Individuálnych dotácií na rok 2021.


.

BM: Ustekana sobota