Začiatkom októbra v Knižnici Mestského centra kultúry – Malacky uviedli do prevádzky výpožičný pult v oddelení pre deti a mládež. Až doteraz mali návštevníci k dispozícii pult v oddelení pre dospelých.

V čase, keď bolo v knižnici veľa návštevníkov naraz, to nepostačovalo, takže museli dlhšie čakať na vybavenie či konzultáciu. Novovytvorený výpožičný pult je vybavený aj potrebnou technikou, takže čitatelia  môžu pri ňom získať nielen potrebné informácie, ale aj vykonať platbu, vrátiť a vypožičať si knihy, registrovať sa  a  vyhotoviť čitateľský preukaz.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Takisto návštevníci využívajúci internet budú pri tomto pulte obslúžení. Nábytkové zariadenie výpožičného pultu sa nám podarilo zakúpiť z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v rámci projektu „Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľov detského oddelenia „ v hodnote 2.000 Eur a potrebné technické vybavenie sme doplnili z rozpočtu MCK.

Oficiálne otvorenie výpožičného pultu sa uskutočnilo v rámci Literárnej kuchyne – organizovaného podujatia. Česť uviesť výpožičný pult do prevádzky a prestrihnúť pásku sa ujal hosť podujatia Tibor Hujdič a piataci zo ZŠ Záhorácka si mohli ihneď vypožičať knihy, čo niektorí využili nielen bezprostredne po podujatí, ale aj v nasledujúcich dňoch.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Libuša Keraková, MCK Knižnica


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota