Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlásilo regionálnu súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s názvom Výtvarná Senica. TASR informovala Jaroslava Slezáková zo Záhorského osvetového strediska.

Ilustračné foto: Výtvarná Senica 2016

Tento rok sa uskutoční 56. ročník s cieľom nadobúdať vedomosti, rozvíjať zručnosti a umelecko-odborný rast autorov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. “Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým z okresov Senica a Skalica. Delí sa na tri vekové skupiny – autori vo veku od 15 do 25 rokov, autori vo veku nad 25 rokov a autori bez rozlíšenia veku, na kategórie maľba, kresba a grafika a priestorová tvorba,” uviedla Slezáková.

Ako doplnila, osobitnými kategóriami je insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. “Súťaž nie je tematicky vymedzená, v tomto roku je obohatená o odporúčané témy Pamäť a Krajina a má tri stupne – regionálny, krajský a celoštátny. Do vyššieho kola súťaže postupujú vždy ocenené výtvarné diela,” informovala Slezáková.

Záujemcovia musia svoje diela a prihlášku doručiť do 8. novembra do Záhorského osvetového strediska, kde im poskytnú aj podrobnejšie informácie.


.

BM: Ustekana sobota