Výtvarná Senica ponúka spektrum výtvarných zážitkov

Výstavné sály Záhorského osvetového strediska v Senici boli v piatok 17. februára 2023 plné…

Výstava: Výtvarná Senica /Osvetové stredisko

Záhorské osvetové stredisko v Senici, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, sprístupní…

Zapojte sa do súťaže Výtvarná Senica 2023

Výtvarná Senica je regionálnou postupovou súťažou a výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Je súčasťou…

Na Výtvarnej Senici vystavuje 36 autorov

Bohaté zastúpenie námetov, pocitov, fantázie a farieb ponúka regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej…

Na Výtvarnej Senici ocenia 15 autorov

Záhorské osvetové stredisko v Senici pravidelne každoročne vyhlasuje a organizuje regionálnu postupovú súťaž neprofesionálnej…

Záhorské osvetové stredisko vyhlásilo súťaž Výtvarná Senica

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlásilo regionálnu súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s…

Výtvarníci zo Záhoria vystavujú v Trnave

Na prelome rokov 2020 a 2021 konfrontovalo v 55. ročníku regionálnej súťaže…

Záhorské osvetové stredisko vyhlásilo súťaž Výtvarná Senica

Záhorské osvetové stredisko v Senici vyhlásilo regionálnu súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s…

Trnavské rádio január 2022 zelen