Mestský úrad v Malackách čelí kybernetickému útoku, pravdepodobne zo zahraničia. IT špecialisti aktuálne analyzujú rozsah škôd.

V tejto súvislosti sa ospravedlňujú verejnosti za prípadný sklz pri vybavovaní podnetov a podaní.

V štandardnom režime pre verejnosť pracuje matrika, podateľňa a evidencia obyvateľov. Keďže mailová komunikácia s jednotlivými oddeleniami mestského úradu je momentálne obmedzená, odporúčame využiť telefonický kontakt na spojovateľa 034 / 79 66 100.

MsÚ


.

Je ok, ak nie si ok BSK