Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré je na programe vo štvrtok o 15.00 h, budú poslanci hlasovať aj o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o podmienkach státia vozidiel na území mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

ilustračné foto

Ako doplnila, hlavnou zmenou je zavedenie novej tzv. virtuálnej parkovacej karty. “Občania si budú môcť jednotlivé parkovacie karty zakúpiť elektronicky z pohodlia domova prostredníctvom webového portálu mesta. Ďalšou zmenou je čas platnosti. Virtuálna parkovacia karta by mala byť platná 31 dní pri mesačných kartách alebo 365 dní pri ročnej karte. Doteraz bola platnosť do konca daného kalendárneho roka,” informovala Moravcová.

Nathaniel Knizkaren 2023

Súčasťou rokovania bude aj návrh dodatku k VZN o miestnom poplatku za rozvoj. “Dodatok obsahuje doplnenie spôsobu zverejnenia informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov. Tie budú zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta raz ročne. Bude to vždy do 30. júna v záverečnom účte mesta za predchádzajúci kalendárny rok,” doplnila hovorkyňa mesta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024