K zámeru vybudovania veľkokapacitného prekladiska lodných kontajnerov v Holíči plánuje primátor mesta Zdenko Čambal usporiadať referendum. Presný termín zatiaľ nie je známy. “Referendum musí byť schválené najskôr poslancami v zastupiteľstve,” vysvetlil primátor. Prvá otázka referenda by sa mala týkať prekladiska. Druhá by bola k tomu, či obyvatelia súhlasia, aby vznikla stavebná uzávera.

V zastupiteľskom zbore mesta boli na výstavbu rozdielne názory. Po rokovaniach podľa primátora nastala patová situácia ohľadom zmeny územného plánu. “Investor reagoval na stanovisko poslancov rokovaniami s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. Komunikácia vyústila návštevou ministrov v Holíči. Ministri mali podmienky, ktoré by bolo potrebné splniť, ale neboli proti samotnej výstavbe prekladiska,” povedal Čambal.

Primátor argumentuje, že ide o jediný priestor, kde sa môže mesto rozvíjať. “Ja osobne som ohľadom zámeru prekladiska názorovo v strede. Budem ale zásadne proti tomu, aby bol tento priestor pod stavebnou uzáverou ako chránené územie. Samozrejme, s prihliadnutím na všetky kultúrne a historické atribúty, ktoré podporujú turistický ruch. Ako mesto sme pred 14 rokmi odkúpili od súkromníka chátrajúci zámok a postupne areál a zámok rekonštruujeme. Ak by sa udiala uzávera, zostali by sme v podstate ako skanzen,” doplnil primátor.

Priblížil, že v rámci prekladiska by cez železnicu prúdilo 36 vlakov denne. “Čo sa týka cestnej dopravy, ide o desiatky kamiónov, lebo ďalšia doprava by sa riešila v 80 percentách po železnici. Investor garantuje primárne 500 pracovných miest a 1500 sekundárne. Podľa vypracovaných projektov mesto získa ročne 420.000 eur na dani z nehnuteľností a z pozemkovej dane. Ďalším benefitom by bolo to, že na svoje náklady vybuduje obchvat mesta zo západnej strany smerom na Moravu,” informoval primátor.

Proti výstavbe sa postavili účastníci nedávnej medzinárodnej pamiatkarskej konferencie v Bratislave. Žiadajú ministerstvá a Pamiatkový úrad SR, aby „urobili kroky na ďalšie zveľadenie územia a neumožnili realizáciu stavebných zásahov a iných činností s negatívnym dosahom na zachovanie historickej kultúrnej krajiny“. Podľa ministerstva kultúry ide o lokalitu s veľkým historickým významom. Je otvorené diskusii, jeho súčasné stanovisko k zámeru výstavby je negatívne.

Spoločnosť MLC Holíč má zámer vybudovať na území logistické centrum na ploche 1,142 milióna štvorcových metrov s kapacitou zhruba milión kontajnerov ročne. Súčasťou prekladiska má byť päť koľajových portálových žeriavov, skladovacie haly, obslužné železničné a cestné komunikácie, parkovisko pre 100 kamiónov.


.

INAT Rezanie laserom