Vo štvrtok (11.11.) sa pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny na Námestí oslobodenia v Senici konala spomienková slávnosť Deň červených makov, spojená s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorého symbolom sa stal červený vlčí mak.

Pietna spomienka sa začala pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny. Padlým hrdinom postupne položili veniec a vyjadrili úctu a vďaku podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman, primátor mesta Senica Martin Džačovský, prednosta Okresného úradu Senica Vladimír Kocourek a zástupcovia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici.

Po odznení štátnej hymny Slovenskej republiky a básne Johna McCraea Na Flámskych poliach v podaní recitátorky Anny Stromkovej sa prítomným následne prihovorila tajomníčka Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová.

Záverečná časť spomienky, spojená s nádejou odovzdania posolstva odkazu vojny ďalším generáciám, patrila deťom, ktoré postupne zapálili pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny sviečky a položili papierový červený mak s konkrétnym menom päťdesiatim padlým hrdinom zo Senice, ktorých mená postupne predniesol podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman.

Program osláv pokračoval presunutím sa slávnostného zhromaždenia do Domu kultúry v Senici, kde bola pri príležitosti Dňa červených makov otvorená autorská výstava fotografií fotografa Jaroslava Žiaka s názvom „Hrdinovia“.

Pietna spomienka sa uskutočnila z dôvodu prebiehajúcej pandémie koronavírusu a s ňou spojených bezpečnostných opatrení za účasti len obmedzeného počtu ľudí, bez prítomnosti verejnosti. Aj táto skutočnosť nám čiastočne pripomenula útrapy, ktoré naši predkovia prežívali počas vojny.

Na realizácii pietnej spomienky pri príležitosti 103. výročia skončenia prvej svetovej vojny sa podieľali Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Senica.

Záhorí.sk informoval Miroslav Koprla, Záhorské osvetové stredisko Senica


.

INAT Rezanie laserom