Policajti z Brodského v okrese Skalica prichytili dvoch mužov, ktorí mali s detektormi kovov neoprávnene vyhľadávať historické predmety. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.

Na ich podozrivé konanie upozornili políciu ľudia. “V čase zákroku mali 56- a 69-roční páni zo Záhoria neoprávnene vyhľadávať archeologické nálezy. Historické predmety mali hľadať za pomoci detektorov kovov. Keď im detektor označil v zemi kovový predmet, motykou vyhĺbili jamu. Predmety, ktoré hľadali, už nestihli nájsť,” uviedla polícia.

Záhorácke rádio 2024 01

Policajti mužom všetky nástroje zaistili a oboch na mieste obmedzili na osobnej slobode. Podozriví nakoniec skončili v celách policajného zaistenia a po vykonaní potrebných úkonov ich vyšetrovateľ prepustil na slobodu. “Prípad vyšetrujeme ako prečin poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva. Za tento skutok by si samozvaní archeológovia mohli posedieť vo väzení jeden až päť rokov,” doplnila polícia.

Hľadanie archeologických predmetov bez príslušného povolenia je protiprávne konanie. Nemusí ísť len o priestupok, ale v závažnejších prípadoch aj o trestný čin. “Neodborným kopaním môže dôjsť k poškodeniu celého náleziska, ale aj prírody ako takej. Ak niekto predsa len niečo nájde, musí to ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Takýto nález je totiž majetkom SR v zastúpení Pamiatkového úradu SR. Podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu je nálezom každá vec pamiatkovej hodnoty,” informovala polícia. Tá zároveň upozorňuje, že používanie detektorov kovov je na celom území Slovenska zakázané.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024