Štipendium v hodnote 500 eur udelil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dvom desiatkam študentov svojich stredných škôl za mimoriadne výsledky a úspechy vo vedomostných a športových súťažiach. TTSK takúto pomoc udeľuje mladým ľuďom každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. V stredu si ich prevzali na pôde Západoslovenského múzea v Trnave z rúk predsedu TTSK Jozefa Viskupiča.

foto TTSK

„Veľmi ma teší, že sme aj tento rok ocenili talentovaných študentov za ich mimoriadne úspechy. Je obdivuhodné, že aj napriek mnohým obmedzeniam sa dokázali na súťaže plnohodnotne pripraviť. Želám si, aby získané štipendiá boli motiváciou pre nich a ďalších ich spolužiakov na sebe pracovať. Okrem osobnostného rozvoja ide totiž o výborné príklady reprezentácie našich škôl a Trnavského kraja doma i v zahraničí,“ uviedol Viskupič.

Tulaj december 2023

Laureátmi sa môžu stať študenti, ktorí získali prvé až tretie miesto na celoslovenských súťažiach alebo dosiahli úspech na medzinárodných súťažiach v športových disciplínach a vo vedomostných olympiádach. Medzi tohtoročnými držiteľmi je napríklad Elise Mária Ábelová z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ktorá ho získala za úspech v celoštátnom kole olympiády v anglickom jazyku a Olive Nagy z Gymnázia Janka Matúšku v Galante za prvé miesto v celoslovenskej astronomickej súťaži Čo vieš o hviezdach? Za športové výkony bola ocenená aj Vanda Nagyová zo Strednej športovej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede za reprezentáciu Slovenska na majstrovstvách Európy a za úspechy na súťažiach svetového pohára v discodance. Jakub Kozmer z Gymnázia Janka Matúšku v Galante získal ocenenie za prvé miesto v plutvovom plávaní v Taliansku.

Pravidelné mesačné štipendiá v hodnote 50 eur a ďalšie výhody týkajúce sa cestovania prímestskými autobusmi a ubytovania v internátoch môžu získať žiaci, ktorí sú zapojení do systému duálneho vzdelávania. Od septembra budúceho roka budú dostupné aj pre študentov v nedostatkových odboroch.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024