Gymnázium sv. Františka Assiského v Malackách usporiada vo štvrtok 25.11. v čase od 17.00 do 18.00 online deň otvorených dverí.

Záujemcovia sa dozvedia viac o vzdelávacom programe či pedagogickom zbore a uvidia aj špecializované odborné učebne, relaxačné a športové zóny a mnoho ďalšieho.

Online deň otvorených dverí budete môcť sledovať buď cez internetovú stránku školy csmalacky.sk, alebo priamo cez tento odkaz.

Ďalej: Gymnázium môže vyzerať aj inak – rozhovor s riaditeľom Danielom Masarovičom


.

Lakovanie a Pieskovanie