Mesto Senica zrušilo vyhlásené verejné obstarávanie na Smart plán mesta, ale po kontrole dokumentácie verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu a Úradu verejného obstarávania (ÚVO) ho opätovne vyhlási. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Verejné obstarávanie bolo zrušené, pretože sa zmenili okolnosti, na základe ktorých bolo vyhlásené. “Vo vyhlásenom verejnom obstarávaní nebol predmet zákazky rozdelený na časti. Vzhľadom k zabezpečeniu čo najširšej hospodárskej súťaže je potrebné rozdeliť predmet zákazky na časti, zadefinovať požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti pre každú časť. Po prvej ex ante kontrole dokumentácie mesto opätovne vyhlási verejné obstarávanie,” vysvetlila Moravcová.

Ako doplnila, predmetom obstarávania je implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu. “Ide o projekt, ktorý bude slúžiť na budovanie informačných a komunikačných (IKT) platforiem v rámci mesta. Bude zameraný na prepojenie mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení pre získavanie a poskytovanie dát. V rámci projektu budú realizované celkovo tri oblasti – statická doprava, dynamická doprava a bezpečnosť mesta,” uviedla pre TASR Moravcová.

Predpokladaná hodnota zákazky je aktuálne predmetom vyhodnocovania prieskumu trhu. “V rozpočte projektu je rozpočtová suma na vybudovanie uceleného systému získavania dát vo výške 824.815 eur bez DPH. Ako mesto sme komunikovali sumu vo výške 949.887,90 eura, ktorá sa skladá aj z tzv. nepriamych výdavkov, teda riadenie projektu a publicita. Tieto výdavky sa budú obstarávať samostatne v budúcom roku ako zákazky s nízkou hodnotou,” informovala hovorkyňa mesta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024