Časť Centra voľného času v Malackách sa zmenila na stavenisko. Rekonštrukciou a rozšírením stredného pavilónu vyrastie v areáli Cvečka komunitné centrum.

Foto: Malacky.sk

“Prosíme verejnosť, aby rešpektovala obmedzený pohyb po areáli CVČ a nevstupovala na stavenisko.” informuje mesto na svojom webe.

Komunitné centrum poskytne priestory pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím, pre deti z detského domova a pre deti a mládež zo sociálne vylúčených skupín.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Prízemnú časť bude tvoriť multifunkčná sála s malým pódiom, výťah a sklady. Priestor má byť určený na pohybové aktivity (športovanie, nácvik divadla). Sála bude slúžiť na spoločné stretnutia detí aj celých rodín a najmä spoločných stretnutí a programov so zdravou skupinou detí.


.

Labková patrola