Skalický trdelník ako špeciálny koláč s tvarom dutého valca a posypaný upečenými orechmi je historickou súčasťou mesta Skalica aj jeho bezprostredného okolia už takmer 200 rokov.

Do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska zapísala v piatok (3.12.) Skalický trdelník ministerka kultúry Natália Milanová.

Postup výroby Skalického trdelníka sa prenáša z generácie na generáciu len priamym odovzdávaním receptúry a praktických skúseností. Tvar dutého valca na Skalickom trdelníku vzniká namotávaním tenkého šúľku cesta na drevenú tyč zvanú trdlo, k čomu je potrebná určitá zručnosť a skúsenosť. Rovnako tak je potrebné mať skúsenosti s viskozitou cesta, aby z neho bolo možné vyrobiť šúľok potrebnej pevnosti a pružnosti, čo potom umožní jeho namotanie na trdlo.

Pôvod tohto koláča je podľa dostupných zdrojov v Sedmohradsku, odkiaľ starú receptúru do Skalice priniesol kuchár grófa Gvadányiho na začiatku 19. storočia. Trdelník sa veľmi rýchlo stal populárnou pochutinou a zo šľachtických domácností sa dostal do kuchýň bežných obyvateľov. Stal sa súčasťou tradičných obradov, výročných zvykov a sviatočných tabúľ.

Z hľadiska etnografického tvorí Skalický trdelník originálny a veľmi špecifický prvok kulinárie severného Záhoria. Zo Skalice sa tradícia výroby a pečenia tohto koláča rozšírila i do okolitých obcí mikroregiónu, kde sa ju, po vzore Skalice, podarilo udržať až do súčasnosti v takmer nezmenenej podobe.

Tulaj december 2023

Nositeľom prvku sú výrobcovia, ktorí sú združení v občianskom združení Skalický trdelník. Toto združenie je garantom zachovávania jeho tradičnej výroby a pôvodného vzhľadu, chuti, vône a ostatných parametrov. Spoločenstvo výrobcov združených v občianskom združení vytvára podmienky pre rozvoj výroby a propagácie Skalického trdelníka, takisto pre podporou nových výrobcov, propagačných a prezentačných aktivít organizovaním a spoluorganizovaním akcií týkajúcich sa výroby Skalického trdelníka. Ďalšími nositeľmi prvku sú všetci výrobcovia Skalického trdelníka, ktorí spĺňajú podmienky jeho špecifickej výroby.

Trdelník predstavuje reprezentatívny prvok mesta a symbol pre obyvateľov Skalice i okolitého mikroregiónu

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024