MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera vydalo v poradí už 14. zborník Malacky a okolie s podtitulom História. Zborník tvorí 9 článkov a štúdií od siedmich autorov. Niektoré z príspevkov odzneli v priebehu roka na pôde múzea v rámci cyklu Stretnutie s históriou.

Zborník, ktorého vydanie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, je tematicky pestrý. Časovo zahŕňa obdobie od predveľkomoravskej éry až po II. svetovú vojnu (témami článkov sú o. i. Slovanské hrady v Malých Karpatoch, Vojaci z Gajár v prvej svetovej vojne, Okupácia regiónu Záhorie nemeckou armádou v roku 1939). Má rozsah 168 strán formátu A5. Bude k dispozícii v Turisticko-informačnej kancelárii (budova MCK, Záhorácka ulica).

MCK Malacky


.

Lapková patrola