V Senici pribudli v týchto dňoch na stojiskách odpadov nové zberné nádoby, ktoré budú slúžiť na separovanie použitého kuchynského oleja. TASR o tom informovala Lucia Vajdová z mestského úradu. Špeciálne upravené sivé nádoby budú na 60 miestach, aby boli čo najdostupnejšie obyvateľom mesta.

Foto: Senica.sk

“Seničania mali aj doteraz možnosť separovať použitý kuchynský olej. Množstvo ľudí sa v ankete priznalo, že olej vylieva do odpadu. Takéto nakladanie s použitým kuchynským olejom však jednak zakazuje zákon, zanáša kanalizáciu, priťahuje nepríjemné hlodavce a znečisťuje vodu,” uviedla Vajdová.

Nathaniel Knizkaren 2023

Riaditeľ spoločnosti Technické služby Senica Peter Turza dodal, že separovaním použitého kuchynského oleja sa bude chrániť nielen životné prostredie, ale ušetria sa aj náklady na opravy upchatých kanalizácií či deratizáciu. Zberné nádoby sa budú vyvážať raz mesačne, v prípade potreby sa tento interval skráti.

Na zber je vhodný akýkoľvek rastlinný kuchynský olej a živočíšny tuk, či už po vyprážaní, z fritéz, ale aj taký, ktorý slúži ako nálev potravín napríklad z nakladaných rýb, zeleniny či syra. “Do zbernej nádoby nepatrí akýkoľvek iný olej a tuky, ktoré nie sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. Dôležité je zbierať čistý olej. Z pohľadu ochrany životného prostredia je dôležité, aby zber a manipulácia s použitými olejmi a tukmi boli zrealizované tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácii zberných miest olejom,” doplnila Vajdová.


.

Labková patrola