Dospelým autorom i začínajúcim mladým fotografom je otvorená regionálna súťaž Náhlikova Senica 2022. Záhorské osvetové stredisko (ZOS) vyhlásilo jej 62. ročník s termínom uzávierky 31. januára 2022.

Regionálna súťaž je súčasťou jubilejného 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2022, ktoré vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave. “Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Základné hodnoty súťaže sú rôznorodosť, ľudskosť a autentickosť. V každom ročníku súťaže sa vyhlasuje odporúčaná téma, ktorá nie je povinná. V tomto ročníku je vyhlásená téma pamäť,” informoval Tomáš Jurovatý zo záhorského strediska.

Ako ďalej doplnil, hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Fotografie ocenených a odporučených autorov postúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2021. Propozície s prihláškou sú zverejnené na www.osveta-senica.sk.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024