Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

→ Chcem sa opýtať ohľadom zálohovania PET fliaš. Vlastním vinotéku s rozlohou 50 m2, musím sa prihlásiť do zálohového systému?  Eva (Skalica)

Zálohovanie PET fliaš bude od Nového roka 2022 vysokoaktuálnou témou a zároveň účinnou zbraňou pre boj proti plastovým obalom. Zálohovanie sa bude týkať tiež plechoviek, nechcem však odbočovať od Vašej otázky.

Ak vlastníte vinotéku s rozlohou 50 m2 nemusíte sa prihlásiť do zálohového systému. Do zálohového systému sa musia prihlásiť prevádzky, ktoré majú viacej ako 300 m2. Z tohto je teda zrejmé, že Vám táto povinnosť odpadá.

Vás by som chcel však motivovať, aby ste sa počas roka prihlásila do zálohového systému dobrovoľne. Treba si však podať žiadosť, na základe ktorej Vaša vinotéka uzavrie zmluvu so Správcom zálohového systému. Všetky informácie nájdete na linku: www.spravcazaloh.sk.

Prečo by bolo vhodné takto učiniť a či by to malo nejaký prínos? Vaša prevádzka by sa podielala na znižovaní odpadu v prírode a zvyšovaní miery zberu a recyklácie plastových obalov, ktoré sa opätovne dostanú do prevádzok.

Neskôr po zvážení môžete svoju prevádzku rozšíriť o výrobky v plechovkách. Na záver by som ešte rád dodal, že si týmto spôsobom podnikania môžete urobiť dobrú reklamu, nakoľko dáte jasne najavo, že Vám na našej krajine záleží.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024