Trnavský samosprávny kraj začne motivovať potenciálnych študentov svojich stredných škôl, aby nastúpili do nedostatočne obsadených učebných a študijných odborov. Od školského roka 2022/2023 budú môcť získať mesačné štipendium vo výške 50 eur a navyše im župa poskytne bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch.

Ilustračné foto: sosskalica.edupage.org

„Vzhľadom na dopyt trhu práce sme sa rozhodli jedinečným spôsobom zvýšiť motiváciu mladých ľudí na štúdium v nedostatkových odboroch. Pripravili sme pre nich atraktívne benefity, ktoré už poznajú študenti zapojení v našom systéme duálneho vzdelávania. Ide o mesačné štipendium vo výške 50 eur mesačne, ako aj bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v župných internátoch,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Župa vytvorila a následne prerokovala zoznam nedostatočne obsadených odborov so zamestnávateľmi. Zoznam, ktorý bude aktualizovaný každoročne, odobrila Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu. Aktuálne ide o odbory murár, mäsiar, obrábač kovov, krajčír – dámske odevy, chemik operátor, agropodnikanie – farmárstvo a záhradnícka výroba a služby, ako aj zdravotnícky asistent.

Macek Knihy.Zahori

Ako doplnil župan Viskupič, „Rozumne sme si vytvorili aj priestor na podporu odborov, ktoré chceme podporovať a rozvíjať, hoci je o ne záujem. Aj pandémia ukazuje, ako veľmi zdravotníkov potrebujeme. Preto sme medzi osem odborov v aktuálnom zozname zaradili aj odbor zdravotnícky asistent.

Štipendium sa bude poskytovať študentom vo vybraných odboroch župných stredných škôl počas prvého a druhého ročníka štúdia. Na budúci rok má župa na tento účel vyčlenených 25.000 eur.

Prehľad všetkých župných stredných škôl a širokého spektra vzdelania a praxe, ktoré poskytujú, je k dispozícií v brožúre Kam na strednú trnavskej župe. Prihlášky je možné posielať prostredníctvom základnej školy do 28. februára 2022 v prípade škôl s talentovými skúškami a bilingválnych gymnázií, respektíve do 20. apríla 2022 v prípade ostatných stredných škôl a osemročných gymnázií.

45 župných stredných škôl navštevuje viac ako 16.000 študentov, z toho 3.300 je prvákov. V tomto školskom roku študuje v systéme duálneho vzdelávania 700 študentov z 25 škôl.


.
Toto je čítané

BSK: Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do krabice s výstelkou

Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do kartónovej krabice s…

HAŠŠO 6/2024