Zber živých vianočných stromčekov v Senici sa bude konať po víkende v pondelok (10.1.) a potom aj nasledujúce pondelky.

Pri rodinných domoch sa bude zber realizovať v rámci termínov zberu  bioodpadu.

Prosíme, aby boli vynesené stromčeky:

  • dôkladne odstrojené od všetkých ozdôb,
  • zbavené kovových háčikov.

Vianočné stromčeky budú slúžiť aj po vyhodení. Poputujú do kompostárne, kde sa poštiepkujú a podrvia. Následne sa zmiešajú so zeleným bioodpadom. Z takto získanej hmoty sa zakladá nový kompost. Vyzretý  kompost sa potom počas roka aplikuje ako hnojivo na zelené verejné priestranstvá a je poskytované občanom na individuálne využitie v záhradách.

 


Hodinový manžel