Zber živých vianočných stromčekov v Senici sa bude konať po víkende v pondelok (10.1.) a potom aj nasledujúce pondelky.

Pri rodinných domoch sa bude zber realizovať v rámci termínov zberu  bioodpadu.

Prosíme, aby boli vynesené stromčeky:

  • dôkladne odstrojené od všetkých ozdôb,
  • zbavené kovových háčikov.
Záhorácke rádio 2024 01

Vianočné stromčeky budú slúžiť aj po vyhodení. Poputujú do kompostárne, kde sa poštiepkujú a podrvia. Následne sa zmiešajú so zeleným bioodpadom. Z takto získanej hmoty sa zakladá nový kompost. Vyzretý  kompost sa potom počas roka aplikuje ako hnojivo na zelené verejné priestranstvá a je poskytované občanom na individuálne využitie v záhradách.

 


.
Toto je čítané

Skvelé hudobné obsadenie, kolotoče a výborná atmosféra. Také boli 15. narodeniny Cibula Festu

Holíč privítal tisíce ľudí na už tradičnom Cibula Feste. Na pódiu sa…

20 rokov