Oblastný futbalový zväz Senica má od soboty (8.1.) nové vedenie. Za predsedu si v Radimove delegáti zvolili doterajšieho podpredsedu Petra Koprlu z Hlbokého.

 

Prioritou nového predsedu ObFZ Senica je dobrá spolupráca so všetkými futbalovými klubmi v oblasti. “Práve zväz na čele s predsedom a sekretárom bude pre kluby vytvárať dobrú pôdu pre ich každodenné fungovanie. V tomto duchu chcem zabezpečiť flexibilnú a aktívnu pomoc pri vybavovaní každodenných administratívnych záležitostí. V maximálnej možnej miere budem nápomocný pri rozvoji futbalovej infraštruktúry na futbalových ihriskách klubov v oblasti,” povedal pre Záhorí.sk Peter Koprla.

Chce oceniť snahu starostov a všetkých, ktorí sa aktívne zapájajú a podporujú futbal vo svojich obciach. Ďalšou jeho úlohou je podporovať prácu s mládežou, ktorá je podľa neho v tejto dobe veľmi náročná. “Okrem financií si vyžaduje aj veľkú obetavosť funkcionárov a ľudí okolo nej. Ak situácia dovolí chcem rozvíjať mládežnícku činnosť v oblasti organizáciou letných a zimných mládežníckych turnajov pod záštitou zväzu a následne v spolupráci so ZsFZ sa chcem spolupodieľať pri organizovaní turnajov na krajskej úrovni.”

Nathaniel Knizkaren 2023

Podpora trénerov v jednotlivých kluboch je ďalšou úlohou samozrejme v spolupráci so ZsFZ a SFZ. Chce zabezpečiť s fundovaním školiteľom seminár na získavanie potrebných licencií, ktoré si vyžaduje nielen ISSF systém, ale majú aj motivačný a edukačný význam pre trénerov.

V spolupráci s komisiou rozhodcov chce pracovať na vyhľadávaní a dopĺňaní záujemcov na rozhodcov v oblasti. “Preto aj nábor mladých rozhodcov a vytvorenie pre nich možnosť vzdelávania a napredovania, vidím ako základ pre ďalšie bezproblémové fungovanie zväzu.”

Situácia okolo znovuotvorenia V. ligy Západ je zložitejšia ako sa na prvý pohľad zdá, ale v spolupráci s ObFZ Trnava a ZsFZ chce už teraz robiť kroky na jej obnovenie, stanovenie podmienok /výnimiek/ na zaradenie mužstiev do tejto súťaže: “Toto si beriem ako najväčšiu výzvu rozbehnúť spolu s predsedom ObFZ Trnava p. Hrachom rokovania s jednotlivými klubmi. Nedá sa to vyriešiť iba na jednom stretnutí, treba k tomu aktívne pristúpiť už teraz, ale musí byť vôľa zo strany klubov z našej a z trnavskej strany. Na základe výsledkov z týchto rokovaní, prihlásení mužstiev a plánovanej reorganizácie 3. líg je potrebné následne upraviť model počet účastníkov našej najvyššej oblastnej súťaže. Súčasný stav, keď sa do nej prihlásili v priebehu dvoch rokov traja účastníci krajských súťaží je neudržateľný.”

Pri komunikácii s klubmi podľa Petra Koprlu výrazne pomáhajú komunikačné prostriedky ako webová stránka zväzu na Internete a ím vytvorená facebooková oficiálna stránka ObFZ Senica, ktorá k dnešnému dňu má 1500 sledovateľov. V covidovom období slúžila na zhromaždenie významných historických fotografií z klubov, ktoré aktívne posielali kluboví funkcionári. Z takto zhromaždeného materiálu bude jeho snahou spracovať knižnú publikáciu zameranú na históriu zväzu a futbalových klubov v oblasti.

Tulaj december 2023

“Na záver chcem podotknúť, že z pozície predsedu ObFZ Senica sa budem snažiť spájať a nie rozdeľovať. Hľadať symbyózu v názoroch a vybrať tú najlepšiu voľbu pre kluby, hráčov, trénerov, funkcionárov, rozhodcov a v neposlednom rade pre zväz samotný. Verím, že sa nám spoločne so všetkými členmi Výkonného výboru, predsedami a členmi odborných komisií, podarí posunúť futbal v oblasti dopredu,” dodáva pre Záhorí.sk nový predseda ObFZ Senica Peter Koprla.

Kontrolórom sa stal Jozef Mikuš, predsedom odvolacej komisie doterajší predseda ObFZ Miroslav Guček. Predsedom disciplinárnej komisie bude aj naďalej Ľuboš Štora.

Za okres Senica su členmi výkonného výboru Ľuboš Rybár, Dušan Koníček a Dušan Manďák. Skalický okres vo výkonnom výbore zastupujú Richard Bízek, Peter Pobuda a Jozef Šedivý.

Delegátmi na konferencie Západoslovenského futbalového zväzu sú sekretár Miroslav Maca a Michal Šimon.


.

INAT Rezanie laserom