MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera zrealizovalo v roku 2021 projekt Chránime si zbierkové predmety. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú ochranu a bezpečnosť zbierkových predmetov, uschovaných v múzejnom depozitári.

Tento projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bol druhou fázou modernizácie úložných priestorov depozitára. Vďaka novým regálom, kovovým skriniam na oblečenie a skrini na veľkoformátové písomnosti sa priestory na uschovanie zbierkových predmetov dostali do stavu, aký si vyžaduje ich ochrana. Zároveň sa zväčšil úložný priestor, ktorý aktuálne pokrýva potreby múzea.

Múzeum z dotácie získalo aj novú techniku na digitalizáciu písomností a tlačí, ktoré má vo svojich zbierkach a archíve.

MCK Malacky


.

Lakovanie a Pieskovanie