MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera zrealizovalo v roku 2021 projekt Chránime si zbierkové predmety. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú ochranu a bezpečnosť zbierkových predmetov, uschovaných v múzejnom depozitári.

Tento projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bol druhou fázou modernizácie úložných priestorov depozitára. Vďaka novým regálom, kovovým skriniam na oblečenie a skrini na veľkoformátové písomnosti sa priestory na uschovanie zbierkových predmetov dostali do stavu, aký si vyžaduje ich ochrana. Zároveň sa zväčšil úložný priestor, ktorý aktuálne pokrýva potreby múzea.


Lepšia práca na dosah - Kariéra na Záhorí →

82 pracovných ponúk v okresoch Senica, Skalica a Malacky.

Múzeum z dotácie získalo aj novú techniku na digitalizáciu písomností a tlačí, ktoré má vo svojich zbierkach a archíve.

MCK Malacky


Fest Fiesta 2022