Mesto Senica hľadá nového kronikára, ktorý bude dokumentovať spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Záujemcovia sa môžu hlásiť do konca januára.

foto Senica.sk

“Od uchádzača požadujeme okrem jazykovej znalosti aj odborné a intelektuálne schopnosti pre spracovanie údajov, poznatkov a záujem o históriu mesta Senica a okolia ako aj čitateľné a úhľadné písané písmo,” uviedla Moravcová.

Zápisy do kroniky mesta sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch. “Dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta, čím sa stávajú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe, ktorá sa žila. Rovnako aj o ľuďoch, ktorí tu pôsobili a ovplyvnili dianie v našom meste,” informovala hovorkyňa.

Mesto v snahe uchovať záznamy o dianí digitalizuje všetky kroniky, ktoré sa na Mestskom úrade v Senici nachádzajú. Naposledy boli do elektronickej podoby prenesené kroniky spísané za roky 2014 až 2017. “Zverejnené ich máme na webstránke mesta. Takýmto spôsobom sa môže do dôležitých okamihov histórie začítať široká verejnosť. Na webe sa momentálne nachádzajú všetky mestské kroniky datované od roku 1936,” doplnila Moravcová.


.

INAT Rezanie laserom