Dňa 15.3.2011 Záhorské osvetové stredisko Senica usporiadalo v  Kútoch obvodnú súťaž v umeleckom prednese poézia a prózy – 43. ročník Hurbanovho pamätníka.

Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu detských recitačných kolektívov, ktorí svojim repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širokú verejnosť. Jednotlivé stupne súťaže prehlbujú poznanie, tvorivosť, kultivujú jazyk, reč, pestujú vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Táto obvodná súťaž sa koná v našej obci už od roku 2000. Súťaž i v tomto roku prebehla v príjemnom prostredí sobášnej siene. Zúčastnilo sa jej 34 recitátorov z ôsmych škôl.

Z našej základnej školy sa zúčastnili a veľmi dobre obstáli Dominika Psárska, Anna Mária Valová a Lenka Psárska.
Na záver porota ocenila vysokú úroveň mladých recitátorov a zaželala im veľa šťastia i v okresnom kole a poďakovala Obecnému úradu v Kútoch za vytvorenie kultúrneho prostredia pre túto súťaž.

Eva Vítková


.
Toto je čítané

V lesoch Senického okresu platí zákaz zakladania ohňa či fajčenia

V lesoch Senického okresu a v ich ochrannom pásme platí od piatkového…

20 rokov