Obec Sekule bude mať nové centrum. Chátrajúcu “Bačovňu” nahradí nový bytový dom s polyfunkciou, v ktorom bude aj obecný úrad.

Nový obecný úrad postavia na mieste “Bačovne”

“Po mesiacoch rokovaní, práce a príprav sme radi, že vám môžeme s radosťou oznámiť – práce na novom obecnom úrade započali. Momentálne prebiehajú búracie práce na objekte „Bačovňa“. Stavebné práce možno spôsobia čiastočné obmedzenia. Prosíme preto našich občanov o pochopenie a trpezlivosť,” informuje obec na svojom webe.

Priestory obecného úradu sa v súčasnosti nachádzajú v budove, ktorá nepatrí do vlastníctva obce, a preto nie je možné do daných priestorov investovať finančné prostriedky. Dané priestory tiež nezodpovedajú aktuálnym potrebám obecného úradu.

Vizualizácia má ilustračný a informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

“Aj pri novostavbách sa dá vkusne a citlivo pracovať s géniom loci a regionálnou identitou, nie je to však ľahšia cesta. Preto bolo hlavnou prioritou projekt citlivo zasadiť do prostredia. Takto vytvára spoločne s kultúrnym domom ucelenú líniu, avšak zároveň samotný kultúrny dom neprevyšuje. Projekt ponúkne okrem nových priestorov pre obecný úrad aj priestranné byty a komerčné priestory,” nateraz dopĺňa obec informácie.

Vizualizácia má ilustračný a informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

Obecné zastupiteľstvo na svojom septembrovom (22.9.) zasadnutí schválilo zmluvu so súkromným investorom ATOPS Development. Obec odpredala investorovi pozemky v strede obce (1349m2) za 70 tisíc eur, na ktorých vybuduje bytový dom, kde sa budú nachádzať bytové a nebytové priestory.

“Obec Sekule nadobudne do svojho výlučného vlastníctva jeden nebytový priestor, kde je predpoklad, že bude možné zriadiť nové priestory pre potreby obecného úradu Obce Sekule,” píše sa v odôvodnení osobitného zreteľa pri odpredaji pozemkov. Za priestory obecného úradu zaplatí obec 145 tisíc eur.

Vizualizácia má ilustračný a informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

Na základe podpísanej zmluvy má obec predkupné právo na ďalšie nebytové priestory, ktoré bude možné využiť pre potreby obyvateľov obce.


Trnasvke radio – Ranna show