Obec Sekule bude mať nové centrum. Chátrajúcu “Bačovňu” nahradí nový bytový dom s polyfunkciou, v ktorom bude aj obecný úrad.

Nový obecný úrad postavia na mieste “Bačovne”

“Po mesiacoch rokovaní, práce a príprav sme radi, že vám môžeme s radosťou oznámiť – práce na novom obecnom úrade započali. Momentálne prebiehajú búracie práce na objekte „Bačovňa“. Stavebné práce možno spôsobia čiastočné obmedzenia. Prosíme preto našich občanov o pochopenie a trpezlivosť,” informuje obec na svojom webe.

Záhorácke rádio 2023

Priestory obecného úradu sa v súčasnosti nachádzajú v budove, ktorá nepatrí do vlastníctva obce, a preto nie je možné do daných priestorov investovať finančné prostriedky. Dané priestory tiež nezodpovedajú aktuálnym potrebám obecného úradu.

Vizualizácia má ilustračný a informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

“Aj pri novostavbách sa dá vkusne a citlivo pracovať s géniom loci a regionálnou identitou, nie je to však ľahšia cesta. Preto bolo hlavnou prioritou projekt citlivo zasadiť do prostredia. Takto vytvára spoločne s kultúrnym domom ucelenú líniu, avšak zároveň samotný kultúrny dom neprevyšuje. Projekt ponúkne okrem nových priestorov pre obecný úrad aj priestranné byty a komerčné priestory,” nateraz dopĺňa obec informácie.

Vizualizácia má ilustračný a informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

Obecné zastupiteľstvo na svojom septembrovom (22.9.) zasadnutí schválilo zmluvu so súkromným investorom ATOPS Development. Obec odpredala investorovi pozemky v strede obce (1349m2) za 70 tisíc eur, na ktorých vybuduje bytový dom, kde sa budú nachádzať bytové a nebytové priestory.

Tulaj december 2023

“Obec Sekule nadobudne do svojho výlučného vlastníctva jeden nebytový priestor, kde je predpoklad, že bude možné zriadiť nové priestory pre potreby obecného úradu Obce Sekule,” píše sa v odôvodnení osobitného zreteľa pri odpredaji pozemkov. Za priestory obecného úradu zaplatí obec 145 tisíc eur.

Vizualizácia má ilustračný a informatívny charakter, nemusia v plnom rozsahu zodpovedať skutočnosti.

Na základe podpísanej zmluvy má obec predkupné právo na ďalšie nebytové priestory, ktoré bude možné využiť pre potreby obyvateľov obce.


.

Osobnosti kraja BSK