V obci Malé Leváre v okrese Malacky plánuje investor vybudovať rekreačný areál. Vyrásť by mal v lokalite Rudava na časti polostrova bývalého štrkoviska. Investor, spoločnosť Leware, plánuje postaviť 28 objektov, z toho 26 rekreačných objektov a dva objekty vybavenosti a športu. Ráta sa aj so športoviskom pre volejbal. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložili na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Autokemp na Rudave Foto: OOCR Zahorie

Celková rozloha areálu má byť zhruba 12 398 štvorcových metrov (m2). “Objekty majú byť dvojpodlažné, nepodpivničené a situované na samostatných pozemkoch, na tento účel rozparcelovaných,” píše sa v zámere.

Tulaj december 2023

Rekreačný areál bude v prírodnom prostredí v blízkosti vodnej plochy. Dopravne bude prístupný cez cestu III/1102 od obcí Malé Leváre alebo Gajary, z ktorej sa odbočuje smerom na rekreačnú oblasť Rudava. Z celkovej výmery areálu budú tvoriť komunikácie a spevnené plochy plochu 1596 m2 a pozemky na výstavbu a rekreáciu budú zaberať 10.802 m2. Navrhovaný počet parkovacích miest je 65.


.

Lapková patrola