Nadmerný výskyt lesnej zveri v uliciach Stupavy chce mesto riešiť v koordinácii so všetkými zainteresovanými subjektmi i obcami v okolí. Mesto o tom informuje v súvislosti so stretnutím, ktoré sa týkalo riešenia problému.

Zver v Stupave v sobotu (29.1.) ráno, Foto: Marián Šifra

“Registrujeme podnety od obyvateľov na množiace sa strety priamo v centrálnej zóne, rovnako tak od mestskej polície a motoristov,” priznala samospráva. “Na stretnutí so zástupcami polície, lesníkov i ochranárov sme počas diskusie stanovili prvé kroky jednotlivých strán, ktoré by mali viesť k postupnému znižovaniu stavu danielej zveri v regióne Malých Karpát na potrebnú úroveň. Tá prispeje k tomu, aby boli obmedzené strety s obyvateľmi, škody na poľnohospodárskych a lesných produktoch aj nežiaduce vniknutia do dvorov,” uviedlo mesto na svojom webe.

Macek Knihy.Zahori

Lesy SR, ktoré prostredníctvom občianskeho  združenia (OZ) Karpaty vlastnia v regióne mesta Stupava poľovné revíre Pajštún a Korenec, si uvedomujú problém spôsobený premnoženou zverou a deklarujú vykonávanie opatrení na znižovanie jej počtov. “Konkrétne v dvoch spomenutých revíroch Pajštún a Korenec, v zastúpení poľovnými hospodármi, pravidelne výrazne zvyšujeme plán odstrelu danielej zveri. Za posledné tri roky došlo k zvýšeniu odstrelu zo 172 na 343 kusov danielej zveri na ploche približne dvetisíc hektárov, čo predstavuje nárast približne o sto percent,” informovala hovorkyňa štátneho podniku Marína Debnárová.

Uistila, že OZ Karpaty bude v rámci platnej legislatívy aj naďalej výrazne zvyšovať plán odstrelu danielej zveri s cieľom dosiahnuť jej únosné stavy. “Ak sa má však dosiahnuť potrebné zníženie stavov danielej zveri v regióne, bude potrebná súčinnosť všetkých poľovníckych združení, ktoré v ňom vykonávajú právo poľovníctva, ako aj súčinnosť ostatných zainteresovaných strán,” dodala hovorkyňa Lesov SR.

Mesto v diskusii i v apeli na občanov upozorňuje, že jednou z príčin sťahovania sa zveri z lesov do blízkosti obydlí je rušivá prítomnosť turistov v lesnom prostredí.


.
Toto je čítané

Na Mierovom námestí v Malackách vyrastie mestská lúka

Menej prachu, znižovanie teploty, zadržiavanie vlhkosti priamo na mieste a mestské lúky…

BM: Ustekana sobota