Obchodná akadémia Senica ponúka žiakom štvorročné štúdium odboru obchodná akadémia a päťročné bilingválne štúdium ako jediná škola v regióne Senica a Skalica.

Do bilingválneho programu sa môžu hlásiť už žiaci 8. ročníkov.

OA Senica je zároveň  za posledné roky najlepšou strednou školou v Senickom a v Skalickom okrese v hodnoteniach INEKO, ktoré zohľadňuje napríklad výsledky žiakov, účasti na súťažiach, ale aj zamestnanosť absolventov.

Záhorácke rádio 2024 01

Ak sa rozhodujete, kam poslať prihlášku, Obchodná akadémia Senica je pre Vás najlepšia voľba. Štúdium na senickej obchodke s praktickým zameraním – cez účtovníctvo, makro a ekonomiku, prináša študentom znalosti o dianí vo svete, o ekonomike alebo o fungovaní firiem.

Podrobnosti o štúdiu nájdete na webovej stránke Obchodnej akadémie – www.oasenica.edupage.org. Zaujímavé informácie o dianí v škole a aktivitách aj na  Facebooku alebo Instagrame.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024