V tomto mesiaci, ktorý je už dlhé roky venovaný knihám, sme našu tvorivú dielňu v knižnici venovali výrobe miničasopisu (maximálne do 4 strán), ktorý by zabavil a všeličo by sa deti z neho dozvedeli.

Každé z detí si vytvorilo vlastný časopis a vymyslelo mu pekné meno. Na záver deti vymenovali detské časopisy, ktoré poznajú a radi čítajú a aké noviny a časopisy čítajú ich rodičia.

Eva Vítková


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024