Mesto Skalica a obec Petrov podpísali memorandum o spolupráci na projekte s názvom Revitalizácia lokalít Hájek a Mestská búda (Skalica) a Vesnická památková rezervace Plže (Petrov). TASR o tom informoval mediálny servis mesta Skalica.

Ako uviedlo mesto, spolupráca spočíva v revitalizovaní turisticky atraktívnych lokalít a objektov spojených s vinárstvom a v rozvoji spoločných aktivít v oblasti vinárskej turistiky. “Máme pripravenú projektovú dokumentáciu a v súčasnosti vybavujeme stavebné povolenia. Aby sme tento zámer cezhraničnej spolupráce mohli uskutočniť, budeme žiadať o prostriedky z európskych fondov. Cieľom je začať realizovať práce ešte v tomto roku,” uviedla primátorka mesta Skalica Anna Mierna.

Malvínka Knižkáreň 2023

V lokalite Hájku sa revitalizácia týka rekonštrukcie chodníkov a ostatných spevnených plôch, obnovy zelene, rekonštrukcie pódia a zázemia pre účinkujúcich. Rovnako aj vybudovania sociálneho zázemia a verejného osvetlenia, vytvorenia plôch pre nové detské ihrisko, obnovy a doplnenia prvkov drobnej architektúry.

Mestskú búdu čaká komplexná rekonštrukcia objektu vrátane rozšírenia a modernizácie kuchyne, vybudovania sociálneho zázemia, vytvorenia expozície vinárstva, revitalizácie terasy a okolia, rekonštrukcie hospodárskeho objektu a vytvorenia skladových priestorov.

V Petrove to bude revitalizácia vinárskeho areálu, kde je 80 vínnych sklepov, novej elektroinštalácie, odpadovej a dažďovej kanalizácie, nového verejného osvetlenia, mobiliáru i komunikácie, a na začiatku areálu bude vybudované nové návštevnícke centrum. “Spolupráca so skalickými vinármi, ktorá trvá približne 40 rokov, nás inšpirovala a verím, že sa podarí projekt realizovať,” doplnila starostka obce Petrov Eva Mlýnková.


.

Je ok, ak nie si ok BSK