Od januára tohto roka realizujú Technické služby Senica označenie nádob na zber komunálneho odpadu čipmi. Túto činnosť však v meste komplikuje ničenie čipov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Označené budú všetky nádoby pri bytových, ako aj pri rodinných domoch. “Čipy na nádobách majú slúžiť jednak na evidenciu odpadových nádob v meste, na monitorovanie objemu odpadu a zároveň bude mať samospráva informáciu, či boli nádoby vyvezené. Ešte sa ani nestihli opatriť čipom všetky nádoby a na viacerých miestach sú už čipy zničené,” uviedla Moravcová.

Čipom sú zatiaľ označované len nádoby na komunálny odpad. “Ak evidenčné štítky budú občania odstraňovať, tak zámer vykonať váženie a evidenciu nádob s vytvorením databázy produkcie odpadu od konkrétnych subjektov bude neúplný. Z našej strany si to bude vyžadovať opätovné označenie a s tým spojené náklady,” doplnil Marián Fojtlín z Technických služieb Senica.

Nathaniel Knizkaren 2023

V systéme bude mať čip zaznamenanú adresu s popisným číslom domu, na ktorej je nádoba umiestnená. Čip neobsahuje žiadne osobné údaje obyvateľov domu. “Občania sa nemusia báť zneužitia osobných údajov. Evidenčný štítok na nádobe zároveň zabezpečuje aj to, že ak sa nádoba vzdiali zo svojho pôvodného stanoviska viac ako 50 metrov, máme informáciu, že ju niekto preniesol alebo odcudzil,” informovala hovorkyňa mesta.

K dnešnému dňu bolo čipom označených 2800 z celkového počtu 3100 nádob. “Do konca februára budú očipované všetky nádoby okrem rekreačnej oblasti a záhradkárskej oblasti v Kunove. A takisto nádoby, ku ktorým sa nedá dostať, napríklad pri neobývaných rodinných domoch, v uzavretých firemných areáloch a podobne. Od marca nebudú technické služby realizovať vývoz nádob, ktoré nebudú označené čipom,” vysvetlila Moravcová.

Ako doplnila, evidencia objemu odpadu dá občanom prehľad, koľko zmesového odpadu vyprodukovali. Tým získajú predstavu, čo by mohli v rámci separácie zlepšiť, aby objem odpadu klesal.


.

Labková patrola