Mesiac marec je typický nie len príchodom jari, ktorý nám predznačí sviatok všetkých žien a oslávenie všetkých slovenských Jozefov,ale je aj mesiacom knihy.

Aj keď v poslednej dobe sa po nás požaduje stále viac vedomostí a informácií i tak sa kniha akosi zasúva do úzadia. Prečo?Je to spôsobené stále viac preferovaním počítačov. Sme tak vystresovaní a uponáhľaní, že nemáme čas na knihu a v neposlednej rade mnohých kniha už ani neoslovuje. Nič sa v nej nepohybuje, nebliká. Sme leniví sa vôbec posúvať riadok po riadku a zapojiť zúfalo upadajúcu fantáziu. Tiež významnú rolu zohráva i ekonomická situácia rodín a cena kníh na trhu.

Ďalej: Fotogaléria z návštevy MŠ v knižnici


A predsa, kniha, či už v histórii ľudstva, alebo v živote človeka ako jedinca zohráva a myslím, že aj bude zohrávať dôležitú úlohu. Deťom kniha evokuje pocit bezpečia pri rozprávke na dobrú noc, cez ilustrácie sa prenesú do deja textu, naučia sa listovať v knihe,počujú ako šuští papier a zistia, že kniha má svoju vôňu. Naučia sa vnímať knihu ako hodnotu vytvorenú človekom.

Mesiac marec,v ktorom sa zapodievame vždy knihou ,zavŕšime návštevou miestnej knižnice,kde sa deti oboznámia s funkciou knižnice a poslaním kníh. Tak sa stalo i tento marec v Materskej škole Moravský Sv.Ján

Viera Gajdová


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024