Takmer 40-ročnú budovu DAV-u, ktorá je súčasťou centrálneho mestského parku v Senici, čaká kompletná rekonštrukcia. TASR o tom informovala Lucia Vajdová z tamojšieho mestského úradu. Objekt poslúži predovšetkým ako kultúrno-spoločenský priestor a komunitné centrum pre mládež, nebude chýbať kaviareň.

“Nezáväzne od projektu obnovy parku pristúpil Mestský podnik služieb Senica k plánu rekonštrukcie objektu, ktorý bude slúžiť verejnosti, záujmovým skupinám a organizáciám mesta oveľa skôr, keďže obnova celého mestského parku je záležitosťou niekoľkých rokov,” uviedol primátor Martin Džačovský.

Plocha draka Knihy.Zahori

Rekonštrukcia budovy je v plnej kompetencii spoločnosti Mestský podnik služieb Senica, ktorá budovu a pozemok pod ňou v roku 2019 odkúpila od mesta za 288.000 eur. “Aktuálne podnik zrealizoval verejné obstarávanie na zhotoviteľa v oblasti stavebných úprav budovy v objeme takmer 226.000 eur a v oblasti rekonštrukcie vzduchotechniky a elektroinštalácie s výslednou cenou 76.230,98 eura. Tretia oblasť verejného obstarávania na okná a dvere sa opakovala začiatkom roka, momentálne sa čaká na podpis zmluvy. Rekonštrukcia by mala byť dokončená najneskôr šesť mesiacov od jej začatia,” uviedol riaditeľ spoločnosti Ján Bachura.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Budova by mala po rekonštrukcii plniť štyri hlavné funkcie. Objekt bude využívaný ako kultúrno – spoločenský priestor na organizáciu podujatí menšieho charakteru a zároveň ako priestor poskytujúci technické zázemie a infraštruktúru spojenú s organizáciou väčších podujatí v exteriéri. V prízemných priestoroch sa počíta s bezbariérovou kaviarňou s vonkajšou terasou a čitárňou. Zámerom je, aby jej prevádzkovateľ bol sociálny podnik mesta, ktorý môže zamestnávať aj osoby so zníženou pracovnou schopnosťou.

Centrálna budova mestského parku poslúži aj ako sídlo kancelárie Informačného centra Europe Direct Senica, ktoré momentálne sídli v budove mestského úradu. Budova by mala slúžiť i ako komunitné centrum mládeže.


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo rokovalo o dotáciách aj úprave odpadov

Vo štvrtok (18.4.) sa konalo 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici.…

BM: Ustekana sobota