Štátne gymnázium v Malackách dostalo ocenenie Európska značka pre jazyky. Ide o iniciatívu  Európskej komisie, zameranú na podporu jazykového vzdelávania. Jej hlavným cieľom je zviditeľniť a oceniť projekty v oblasti jazykového vzdelávania a zároveň podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe.

Malacké gymnázium zvíťazilo s projektom Objavovanie európskeho kultúrneho dedičstva s parciálnou témou Via Habsburg. Projekt, ktorého hlavným cieľom bolo priblížiť kultúrne dedičstvo prostredníctvom inovatívnych metód a postupov, sme zrealizovali v rámci medzinárodného programu Erasmus+. Spolupracovali sme s partnerskými školami z Talianska, Francúzska, Rumunska, Litvy a Kanárskych ostrovov.

Záhorácke rádio 2024 01

Naši študenti mapovali stopy Habsburgovcov na Záhorí. Vytvorili mobilnú aplikáciu pre turistické cyklotrasy s interaktívnymi mapami, ktorá spája kultúrne pamiatky v Malackách, Kopčanoch a v Holíči. Okrem toho sa  podieľali na vytvorení kultúrno-turistického itinerára prepojeného s územím každého projektového partnera.

V rámci projektu sa študenti počas troch rokov zúčastňovali na výmenných pobytoch v partnerských krajinách, kde pracovali v medzinárodných tímoch na spoločných projektových výstupoch v anglickom jazyku. Okrem nových skúseností, zážitkov a zdokonaľovania jazykových a IKT zručností študentov a učiteľov projekt výraznou mierou prispel aj k propagácii školy a regiónu.

Cenu prevzala riaditeľka školy Elena Krajčírová a koordinátorka projektu Janka Krejčová na konferencii Vízie Erasmus+.

Blahoželáme celému projektovému tímu. Ďakujeme študentskému tímu, koordinátorke projektu J. Krejčovej a lektorom z radov učiteľov školy Barbore Holešovej, Eme Sýkorovej, Martinovi Čižmárovi a Lukášovi Šefčovičovi.


.
Toto je čítané

Čo prináša 16. číslo Záhoráka

16. číslo najčítanejšieho regionálneho týždenníka opäť prináša udalosti zo Záhoria, ktoré stoja…

BM: Ustekana sobota