Trnavský samosprávny kraj otvoril výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Cieľom je podporiť aktivity, podujatia a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispejú k propagácií kraja a naplnia jeho rozvojový potenciál s nadregionálnym významom. Výzva je otvorená do 1. apríla 2022 a župa na ňu z rozpočtu vyčlenila 700-tisíc eur.

„Našou dlhodobou prioritou je podpora aktivít, ktoré rozvíjajú potenciál nášho kraja. Aj preto sme sa rozhodli vyhlásiť výzvu o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Finančne podporíme aktivity, ktoré podporujú smerovanie kraja k znalostnej, kreatívnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri súčasných demografických a klimatických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí. Minulý rok sme na tento účel vyčlenili 500-tisíc eur, tento rok sme čiastku navýšili až na 700-tisíc eur. Podporíme projekty, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie a majú nadregionálny význam. Žiadatelia môžu získať grant vo výške minimálne 10-tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Macek Knihy.Zahori

Oblasti, v ktorých môžu byť projekty úspešné sa týkajú všeobecného rozvoja regiónov, zlepšenia podnikateľských zručností, udržania zamestnanosti alebo rekonštrukcie infraštruktúry. Finančne podporené budú projekty, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom.

Vítané sú aj návrhy inovatívnych riešení zamerané na zlepšenie kvality života v jednotlivých regiónoch. Financie sú určené aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou a spoločnosťou, ale aj adaptáciou na zmeny klímy.

„O príspevok môžu požiadať mestá a obce, právnické a fyzické osoby (podnikatelia), ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom kraja. Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, a to minimálne 10% z celkovej výšky poskytnutého grantu,“ upresnil trnavský župan Jozef Viskupič.

Z Fondu na rozvoj Trnavského kraja bol vo výške 31-tisíc eur podporený projekt rekonštrukcie juhovýchodnej veže Neogotického kaštieľa v Galante. Grant vo výške 60-tisíc eur bol poskytnutý napríklad aj na obnovu vstupných brán a prístupových chodníkov do baziliky v Šaštíne. Župa podporila sumou 20-tisíc eur aj založenie jedinej základnej školy pre deti s autizmom v Trnavskom kraji.

Záujemcovia môžu žiadosti do tohtoročnej výzvy predkladať elektronicky cez formulár prostredníctvom https://esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2022. Termín ukončenia zberu žiadostí je 1. apríla 2022.


.
Toto je čítané

Aj v lesoch Skalického okresu platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

V lesoch Skalického okresu a v ich ochrannom pásme platí od pondelkového…

HAŠŠO 6/2024