Bývalá materská škola v obci Veľké Leváre na Záhorí sa zmení na zariadenie pre seniorov, ponúkajúce viaceré sociálne služby. V súčasnosti nevyužívaný objekt odovzdala tento týždeň obec staviteľovi, ktorý na základe verejnej súťaže uskutoční rekonštrukciu budovy.

ilustračné foto

Komplexná obnova má byť podľa zmluvy dokončená v lehote šiestich mesiacov. “Následne bude potrebné priestory vybaviť nábytkom a ostatným nevyhnutným mobiliárom,” doplnila obec na svojom webe. Cena rekonštrukcie vygenerovaná v súťaži je vo výške 717 680 eur s DPH, samospráva použije na investíciu zdroje z eurofondov.

“Budúce zariadenie bude obyvateľom ponúkať tri sociálne služby, a to celoročný pobyt seniora v lôžkovej časti, denný stacionár ponúkajúci starostlivosť o seniora počas dňa a práčovňu pre všetkých seniorov a sociálne odkázané osoby v obci,” dodala obec.


.

Lapková patrola