Obec Zohor hľadá zhotoviteľa novostavby škôlky modulového typu. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je výstavba dvojpodlažného objektu, pričom v hlavnej časti budú situované triedy, v doplnkovej časti jedáleň s kuchyňou. Predpokladaná hodnota investície je 1.576.008 eur bez DPH.

Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 8. apríla 2022. Informuje TASR.


.

Lapková patrola