Výtvarné a edukačné programy Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v roku 2022 sú vzdelávacím projektom, určeným pre deti a mládež, rodiny s deťmi, pedagógov, laickú aj odbornú verejnosť. Zámerom projektu je rozvíjať vedomosti cieľovej skupiny v oblasti klasickej obrazovej kultúry – spoznávanie diel prostredníctvom zbierky Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici a tiež práca so zdigitalizovanými dielami galérie.

Projekt bude tiež zabezpečovať sprievodné výtvarné a edukačné programy k najvýznamnejším podujatiam Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici vrámci novovzniknutého oddelenia galerijnej pedagogiky.

Hlavným cieľom projektu je realizácia odborných podujatí, umeleckých a edukačných programov pre deti, mládež i ľudí žijúcich nielen na území mesta a okresu Senica a regiónu Záhorie, ale aj celého Slovenska.
Hlavné projektové aktivity sú – Výtvarné a edukačné programy pre školy, Letný ateliér, Nedeľný ateliér, Arteterapia, XXL Art, publikácia s pracovnými listami.

Projekt je zameraný na výtvarné a edukačné programy rozvíjajúce poznatky, vedomosti a zručnosti konkrétnych cieľových skupín. Cieľom spoznávania umeleckých diel zo zbierok ZGJM a zdigitalizovaných umeleckých diel je vytvárať kultúrne hodnoty a rozvíjať záujem o výtvarné umenie, formálne aj neformálne vzdelávať, rozvíjať individuálne umelecké záujmy i talent.

Projekt zahŕňa nasledujúce programy:

  • Výtvarné a edukačné programy pre školy sú vekovo primerané, tvorivé a vzdelávacie aktivity pre žiakov MŠ, ZŠ, ŠKD a ZUŠ. Obsahom programov je práca s pracovnými listami, s dielami zo zbierok ZGJM, práca s aktuálnymi výstavami a tvorivé edukačné aktivity. Cieľom je pravidelne pracovať s deťmi a mládežou na základe neformálneho vzdelávania a zároveň rozvíjať vedomosti, osvojovať si zručnosti, podporovať osobnosť dieťaťa v kreatívnom sebavyjadrovaní a získavaní skúseností na základe konkrétnych zážitkov poznávaním umenia aj umeleckých diel.
  • Letný ateliér – letné tvorivé dielne sa budú konať cez letné prázdniny v mesiacoch júl a august. Každý týždeň bude inak tematicky zameraný a pre inú vekovú kategóriu detí a mládeže v celkovom vekovom rozpätí 7-15 rokov. Cieľom je kreatívne a zmysluplne využiť prázdniny zameraním sa na umelecké aktivity a hry, ktoré podporujú talent a rozvíjajú detskú osobnosť.
  • Nedeľný ateliér sa bude realizovať 1x v mesiaci, vždy v nedeľu pre rodiny s deťmi vo veku od 5 do 12 rokov. Každé stretnutie pre rodičov i starých rodičov s deťmi bude vyhradené inej umeleckej aktivite v náväznosti na aktuálne témy výstav a zbierkové predmety ZGJM. Cieľom je motivovať laickú verejnosť k spoznávaniu výtvarného umenia a pravidelnej návštevy ZGJM, ako aj vytvoriť priestor na spoločné kreatívne činnosti pre rodičov s deťmi a na zmysluplné trávenie voľného času.

Nedeľný ateliér sa koná v dňoch:
27.3.2022
24.4.2022
15.5.2022 (Medzinárodný deň rodiny)
26.6.2022

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Výtvarné a edukačné programy sprístupňujú zážitkovou formou aktuálne výstavy deťom, žiakom a študentom MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ.

Všetky umelecké aktivity sú primerané veku detí/žiakov a budú sa realizovať podľa aktuálnych opatrení. Konkrétny termín a čas si rezervujte na t. č. 0905 609 543 alebo emailom: pedagog@zgjm.sk


.

3D filamenty 2023