Elektrickú rolbu na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión v Skalici formou lízingu obstaráva Správa mestského majetku, ktorej jediným spoločníkom je mesto Skalica, priamym rokovacím konaním. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Mestská spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na elektrickú rolbu už v decembri 2021, ale víťaza súťaže vtedy nevyhlásila. “Nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,” vysvetlil obstarávateľ neudelenie zákazky pri verejnom obstarávaní.

“Keďže ponuky po uskutočnení elektronickej aukcie neboli ani pre jedného z uchádzačov prijateľné na podpis zmluvy, takto získané hodnoty boli v tomto postupe na úkor kvality a neboli za ten istý predmet zákazky, aký bol ponúknutý v predloženej ponuke, čo deklarovali uchádzači vo vysvetlení mimoriadne nízkej ponuky,” zdôvodnil obstarávateľ rozhodnutie obstarať rolbu priamym rokovacím konaním.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Do priameho rokovacieho konania vybrala mestská spoločnosť dva hospodárske subjekty. Prvým je lízingová spoločnosť BKS-Leasing a druhým česká firma Mátl & Bula. Predpokladaný dátum uzatvorenia zmluvy je najneskôr do 4. apríla a celková hodnota obstarávania je 138.820,48 eura bez DPH.


.
Toto je čítané

Hádzaná: Záhoráci body z Topoľčian nepriviezli

Záhoráci dokázali zmazať sedemgólové manko v Topoľčanoch, ale nezvládli záver zápasu a nakoniec body…

BM: Ustekana sobota