V Malackách v hlavnej križovatke uprostred dopravného ruchu stojí socha, ktorej nikto z domácich nepovie inak ako Severín alebo Severínek. Ide o vyobrazenie svätého Františka Xaverského. Soche sa plynutím času zužoval jej okolitý priestor, až sa ocitla osamotená v dopravnom ostrovčeku križovatky.

Mesto navrhlo jeho premiestnenie na dôstojnejšie miesto, konkrétne na pripravované nové pešie námestie. Pamiatkový úrad s týmto návrhom súhlasil. Severín sa teda presunie o pár metrov ďalej a bude súčasťou námestia, ktoré vznikne nad podzemnou garážou v centre mesta.

Stĺp so sochou sv. Františka Xaverského je národnou kultúrnou pamiatkou a je to najznámejšia malacká socha. Pochádza z baroka, z obdobia prvej polovice 18. storočia.

Záhorácke rádio 2024 01

V minulosti ju obyvatelia mylne považovali za sochu sv. Severína – odtiaľ pochádza aj jej hovorový názov. Počas odborného reštaurovania v roku 1989 akademickým sochárom Jaroslavom Kubom na základe skúmania atribútov sochy viacerí odborníci potvrdili, že to pôvodne pravdepodobne mohla byť socha sv. Jána Nepomuckeho. Avšak po ďalšom výskume o niekoľko rokov neskôr experti dospeli k záveru, že ide o sv. Františka Xaverského, ktorého socha býva osadzovaná na vysokých stĺpoch ako dominanta v centre osídlení. Tým sa zdôrazňoval jeho význam ako jezuitu pri upevňovaní katolíckej viery a zároveň jedného z najväčších misionárov 16. storočia.

František Xaverský (1506 – 1552), pôvodom baskický Španiel, bol spolu s Ignácom z Loyoly spoluzakladateľom Spoločnosti Ježišovej (jezuitského rádu) a významným misionárom v Ázii. Jeho meno na Slovensku nesie katedrála v centre Banskej Bystrice a kňazský seminár v Badíne.

Text: -lp-, TIK, foto: -otano-, -jr-


.
Toto je čítané

Novým generálnym riaditeľom BVS sa stal Ladislav Kizak

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa stal…

BM Záhada Vedy