V aktuálnom školskom roku sa malacké gymnázium opäť zapája do medzinárodnej projektovej súťaže Schülerwettbewerb. Žiačky druhého ročníka Eva Balaščíková, Barbora Kováčová, Emma Mandelíková a Aneta Mrázová sa rozhodli vytvoriť vlastné zahalené umelecké dielo v štýle svetoznámych umelcov Christa a Jeanne-Claude – tí zrealizovali mnoho kreatívnych projektov, keď zabalili napríklad budovu nemeckého parlamentu či Víťazný oblúk v Paríži alebo vytvorili plávajúci most z textilu medzi ostrovom a pevninou v Taliansku.

Úlohou súťažiacich je nájsť objekt, ktorý symbolizuje školu, mesto či región a vybrať preň netradičný obal s veľkou výpovednou hodnotou. Naše žiačky si za symbol mesta Malacky zvolili pieseň Išeu Macek. Rozhodli sa, že zahalené umenie predvedú na cepoch. Našli milú osobu, ktorá im na účely súťaže cepy nezištne venovala. Vďaka tomu mohli zrealizovať svoje kreatívne nápady a zahalením cepov napríklad do tradičného ženského či mužského kroja prezentovať kultúru regiónu, pomocou vtáčieho peria vytvoriť z cepov symbolizujúcu ťažkú prácu našich predkov, zostrojiť okrídleného anjela, či zapojiť spolužiakov a spolu s nimi napísať svoje želanie na malé farebné papieriky, polepiť nimi cepy, a vytvoriť tak triedny strom želaní…

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Proces tvorenia zdokumentovali žiačky v krátkom videozázname. Okrem toho vytvorili pexeso s kľúčovou slovnou zásobou k piesni Išeu Macek. Text piesne pripravili v dvojjazyčnej verzii.

Zapojenie do projektu prinieslo v tejto náročnej dobe okrem zlepšenia vedomostí z nemeckého jazyka a umeleckého vyžitia aj ďalší bonus: preklenutie chvíľ izolácie a odlúčenia únikom do sveta tvorivej fantázie.

Text a foto: Gymnázium Malacky


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota