V roku 2021 vytriedili obyvatelia Malaciek 54,32 % celkového množstva vyprodukovaného odpadu. V roku 2020 to bolo 45%. V praxi to znamená, že vlani sa podarilo v porovnaní s minulosťou lepšie vyseparovať plasty, papier, sklo či biologický kuchynský odpad. Ak sa do zmiešaného komunálneho odpadu sa dostáva iba to, čo sa nedá vytriediť, je dôležité pre ochranu životného prostredia. Dôležitou súvislosťou je aj to, že od percenta separácie sa odvíjajú zákonom stanovené poplatky pre samosprávu za skládkovanie komunálneho odpadu.

foto S. Osuský

Kedysi sme to nazývali druhotné suroviny, dnes hovoríme moderným slovníkom o separovaní (triedení) odpadu. Zmyslom triedenia je to, aby sa čo najviac použiteľného odpadu dostalo na opätovnú recykláciu (papier, plasty, kovy, sklo, záhradný odpad, kuchynský odpad). Čím zodpovednejšie triedime, tým menej zostáva zvyšného (zmesového) odpadu, ktorý končí na skládke alebo v spaľovni. „Postoj Malačanov nás veľmi teší a za triedenie odpadu im patrí naše veľké poďakovanie. Vďaka vyššej miere triedenia ušetríme na poplatkoch za uloženie odpadu na skládke cca 20-tisíc eur ročne,“ hovorí prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová. „Ďalším bonusom za dobrý výsledok triedenia je to, že môžeme od Envirofondu dostať príspevok na nakladanie s odpadmi.“

Papier patrí do modrého kontajnera, plasty a kovy do žltého, sklo do zeleného, odpad zo záhrad do hnedého (v prípade domov), kuchynský odpad patrí do veľkých hnedých kontajnerov, rozostavaných po celom meste. Okrem toho, od začiatku tohto roka sa zálohujú PET fľaše a plechovky, ktoré môžeme v pôvodnom tvare (teda nezošliapnuté) vrátiť do obchodov. „Rada by som požiadala Malačanov, aby v triedení pokračovali a aby sa k separácii odpadu pridali aj tí, ktorí možno doteraz váhali. Pomôžeme nielen životnému prostrediu, vďaka tomu dokážeme na tento rok zastabilizovať poplatky pre obyvateľov za odvoz odpadu – a to aj v podmienkach, keď rapídne rastú ceny pohonných látok,“ vysvetľuje prednostka.

Záhorácke rádio 2024 01

Aj tento rok sa uskutoční jarný zber veľkoobjemového odpadu. Počas štyroch víkendov budú postupne v jednotlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacitné kontajnery.

Zber plastov (žlté kontajnery)

Nádoby na zber plastov sa pridávajú priebežne podľa požiadaviek obyvateľov. Keďže sa na začiatku roka zaviedlo zálohovanie PET fliaš a plechoviek, predpokladá sa, že naplnenosť nádob na plasty klesne.

Častejší vývoz plastového odpadu zo sídlisk je opodstatnený v nárazových obdobiach – Vianoce, Veľká noc, prípadne v lete. Od januára 2022 boli pridané vývozy v piatok, avšak posádky zberových vozidiel hlásia, že kontajnery sú naplnené do polovice. Zahustený vývoz sa ukazuje neekonomický. Kde je požiadavka a priestor, mesto pridáva kontajnery individuálne.

Zber papiera (modré kontajnery)

Častejší vývoz nádob na papier z rodinných domov je opodstatnený v nárazových obdobiach – Vianoce, Veľká noc, prípadne v lete, keď sa nekúri. Podľa hlásenia zberových posádok vo februári 2022 nebola polovica nádob v deň vývozu vyložená pred domami.

foto S. Osuský

Kuchynský odpad (veľké hnedé kontajnery rozmiestnené po meste)

Vývoz kuchynského odpadu sa riadi vyhláškou ministerstva životného prostredia č. 348/2020.
• vývozy v období december – február 1x za 7 dní
• vývozy v období marec – november 2x za 7 dní

J. Chválová, Ľ. Pilzová


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota