V sobotu (26.3.) po 15-tej hodine bol spozorovaný požiar trávnatého porastu v katastrálnom území Brodské.

Ilustračné foto: Požiar v Moravskom Svätom jáne

Príjazd hasičskej techniky bol značne skomplikovaný ťažko dostupným lesným terénom a silne zadymeným okolím požiaroviska. Po vykonanom prieskume bolo zistené, že požiar porastu zaberal rozlohu 100×200 metrov. Likvidačné práce postupne prebiehali po obvode požiaroviska pomocou „C“ a „D“ prúdov a dopravného vedenia.

V obci Kúty bolo vytvorené čerpacie stanovisko pre kyvadlovú dopravu z rybníka, ktoré bolo vzdialené 4 kilometre od miesta požiaru. Požiar sa šíril po zemi s čiastočným zasiahnutím koreňov stromov. Požiarovisko bolo rozdelené do troch úsekov, ktoré boli likvidované podľa potreby.

Postupne sa príslušníkom podarilo požiar po obvode lokalizovať. Následne postupom k stredu požiaru bol zlikvidovaný. Po úplnej uhasení bolo požiarovisko odovzdané na nočný požiarny dozor Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Kúty a Brodské.

Pri udalosti zasahovali profesionálni hasiči z Holíča, Kútov, Senice a Trnavy a tiež dobrovoľní hasiči z Brodského, Gbelov, Kopčian, Kútov, Moravského Svätého Jána, Sekúl a Štefanova.

Príčina vzniku požiaru je v súčasnej dobe v štádiu vyšetrovania. Škoda bola odhadnutá na sumu 3 000 €. Hasičom sa svojou prácou podarilo uchrániť majetok v sume 50 000€.

Záhorí.sk informovala Lena Košťálová z HaZZ v Trnave. 


.

Lapková patrola